Saadet Partisi Artvin İl Başkanı: Şehir Hastaneleri Ranta Kurban Edildi

0
184

Saadet Partisi Artvin İl Başkanı Gültekin Soydan, şehir hastaneleri ile ilgili hükümetin uygulamalarını eleştirdi.

ARTVİN-Saadet Partisi Artvin İl Başkanı Gültekin Soydan, şehir hastaneleri ile ilgili hükümetin uygulamalarını eleştirdi.

Soydan, sağlık politikaları;  koruyucu,  tedavi edici  ve  rehabilite  edici  hizmetleri  ve  bu  hizmetlerin   sunulabilmesi  için  gerekli  olan  yatırımlar,  tıbbi cihazlar,  ilaç sektörü,  sağlık turizmi,  gıda, çevre,  ekonomi gibi  birçok  konuyu  birlikte  değerlendirilmesi  gerektiğini savunarak şunları dile getirdi:

“Bugün sizlere şehir hastaneleriyle ilgili hükümetin uyguladığı yanlış politikalar üzerinde duracağız. Sağlık politikaları;  koruyucu,  tedavi edici ve rehabilite  edici  hizmetleri  ve  bu  hizmetlerin   sunulabilmesi  için  gerekli  olan  yatırımlar,  tıbbi cihazlar,  ilaç sektörü,  sağlık turizmi,  gıda, çevre,  ekonomi gibi  birçok  konuyu  birlikte  değerlendirmeyi  gerektirmektedir. Kamu otoritesinin KÖO Model’ine başvurmadaki temel amacının,  ilgili yatırımların mümkün olduğunca  kısa  bir   süre  içinde  ve  belirli  bir  bilanço  dahilinde  gerçekleştirilmesini  sağlamak olduğu görülmektedir.  Kamu ile özel kesimin yapısal  üstünlüklerinden yararlanmak  ve projenin  risklerini  kamu  ile  özel  kesim  arasında  paylaştırılarak  toplamda projenin  verimliliğini  artırmak  modelden  temel  beklentilerdir. Genel tasarımı ve uygulamaları değerlendirildiğinde modelin  kendisinden beklenilen  sonuçlara ulaşma konusunda,  geleneksel  kamu  hizmet  üretim  modelin  göre  mutlak  bir  üstünlüğünün  olmadığı  ve  hatta  pek  çok  alanda  yeni  riskler  oluşturması  itibariyle  başarısız  kaldığı  görülmektedir.

KÖO, harcamaların bütçe dışı olması, büyük yatırım  ödemelerinin  kendi  dönemlerine  az  yansıyacak  olması  gibi  özellikleri  nedeniyle  hükümetlerce  tercih  edilmektedir.  Hükümetlerin,  bir  yandan  kamu harcamalarını  kontrol  altına  alma  ve  borçlanmayı  sınırlama  yoluyla  mali  disiplini  sağlama  taahhütlerini  ortaya  koyarlarken  diğer  yandan  denetimsizliğe  yol açacak  olan  bütçe  dışı  harcamalara  dayanan  KÖO Modeli’ne uygulamaları bir tutarsızlıktır.

Uzun süreli  KÖO  sözleşmeleri,  sözleşmeyi  imzalayan  hükümetlerden  sonra gelen  birçok  hükümetin  hem sağlık hem de  kamu  maliyesi  alanındaki  politika  tercihlerini   ipotek   altına  almakta, hatta  tercih  olanaklarını  neredeyse  tamamen  ortadan kaldırmaktadır.

Devlet  hastaneleri  ticari  işletmeye  dönüştüğünde  sağlık hizmetlerinin kamusal  niteliği  azalarak  maliyeti  artacak  ve  gelir  dağılımı  zaten  fevkalade  bozuk  olan ülkemizde  sağlık  hizmetlerine  ulaşmak  zorlaşacaktır.

Şehir  Hastaneleri  ile  sağlık  imkanları  bir  bölgede  toplanarak  halka  daha  kolay  ve  daha  az  masrafla  hizmet  vermek  amaçlanırken   iş  mecrasından  çıkarılmış  ve  ranta  açık  bir  hale  büründürülmüştür.

Köprü, otoyol, tüp geçit ve hava alanı projelerinde olduğu  gibi  Şehir   Hastaneleri  projeleri  kapsamında  özel  şirketler  devlet  garantisi  ile  borçlanmakta, dış  borç  stokunu  artırmakta  ve  geleceğimiz  adeta  ipotek  altına  alınmaktadır.

Belki iyi niyetle başlatılan bir proje ne yazık ki işe plansızlık da girince ranta kurban edilmiştir.

Binaenaleyh, mevcut uygulamaların temel felsefesi; politik çıkarlardan ve kişisel hayallerden ziyade aziz milletimizin medeniyet anlayışına, değer algılarına ve ilmi gerçeklere dayanmalıdır.”