17. Şefik Bursalı Resim Yarışması Düzenleniyor

0
884

ARTVİN-Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş resim ustalarından merhum sanatçı Şefik Bursalı’nın anısını yaşatmak, plastik sanatlar alanında sanatçılarımızın çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek, sergilemek ve kalıcı eserler kazandırmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca Şefik Bursalı Resim Yarışması’nın on yedincisi düzenlenecektir.

Konu Serbesttir. Her sanatçı yarışmaya daha önceden herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş 1 (bir) eser ile katılabilir. Yarışmaya eser verecek olan sanatçılar, kendi anlatım biçimine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttir. Yarışmaya verilecek olan eserlerin uzun kenarları 150 cm’den fazla olamaz. Eserler sergilenmeye hazır bir şekilde imzalı elden teslim edilmelidir.

Katılım Formları, Şartnameler ve detaylı bilgi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden, www.guzelsanatlar.gov.tr ve www.kulturturizm.gov.tr adresinden temin edilebilir. İlgililere duyurulur.