2017 Ocak Dönemi Diyaliz Eğitim Başvuruları Başladı

0

ARTVİN – Artvin İl Sağlık Müdürlüğü 2017 Ocak dönemi diyaliz eğitim başvurularının başladığını duyurdu.

İl Sağlık Müdürlüğü, 2017 yılı Ocak ayında yapılacak olan Diyaliz Eğitimi için son başvuru tarihinin 01-30 Eylül 2016 olduğunu başvuru yapmak isteyen personelin resmi sitede yer alan Ek-9 formunu doldurarak diploma ve uzmanlık belgeleri ile Müdürlüğe müracaat etmeleri gerektiğini açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada diyaliz eğitimi başvuru belgeleri için şu ifadelere yer verildi: “İlgili kurum tarafından doldurulacak alacağı eğitimin niteliğine göre Hemodiyaliz Merkezleri Eğitim Bilgi Formu EK–7 veya Periton Diyaliz Merkezleri Eğitim Bilgi Formu EK–8, Personel tarafından doldurulacak ve bağlı olduğu kurum amirince onaylanacak taahhütnameli Diyaliz Eğitimi Başvuru Formu, Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel için, ilgili kurum amirince onaylanmış diploma ve uzmanlık belgeleri, Herhangi bir resmî kuruluşta çalışmayan personel için, bu durumu belgeleyen kayıtlar ile diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin örneği, Özel diyaliz merkezleri veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenecek gerekçeli ihtiyaç yazısı.”