Boşalan Aile Hekimliği Pozisyonları İçin Ek Yerleştirme İşlemi Başlıyor

0
747

ARTVİN – Artvin’de boşalan aile hekimliği pozisyonları için ek yerleştirme işlemi duyurusu Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından açıklandı.

Artvin’de boşalan aile hekimliği pozisyonları için ek yerleştirme işlemi için tercihte bulunmak isteyen hekimlerin, 1 Ağustos 2016 Pazartesi gününden itibaren 8 Ağustos 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar istenilen belgeleri, Artvin Halk Sağlığı Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimine kayıt yaptırdıktan sonra Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğüne şahsen müracaat edecekler.

Halk Sağlığı Müdürlüğünce yürütülmekte olan Aile Hekimliği Uygulamaları kapsamında çeşitli nedenlerle boşalan aile hekimliği pozisyonları için ek yerleştirme duyurusunda şu ifadelere yer verildi: “Merkez Seyitler Aile Sağlığı Merkezi 08 01 010 Nolu Aile Hekimliği Birimi, Arhavi 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 08 03 002 Nolu Aile Hekimliği Birimi, Borçka 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 08 04 003 Nolu Aile Hekimliği Birimi ve Camili Aile Sağlığı Merkezi 08 04 008 Nolu Aile Hekimliği Birimi için kadrosu ve pozisyonu Artvin İlinde olmak şartı ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimlerin başvurabileceği 2016/4. Ek yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Yerleştirme işlemleri 25 Ocak 2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda olacaktır. Bakanlığımızın 13.02.2012 tarih ve 3573 sayılı yazısına istinaden Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi sertifikası olmayan hekimlerimizde ek yerleştirmeye başvurabileceklerdir. Kadrosu Halk Sağlığı Müdürlüğünde olmayanlar çalıştıkları kurumlarından alacakları Muvafakat belgesi ile başvuracaklardır. Bahsi geçen Aile Hekimliği Birimi için yerleştirme işlemleri, Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Komisyonu huzurunda 12.08.2016 Cuma günü saat 10.30’ da İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir. Tercihte bulunmak isteyen hekimler, 01/08/2016 Pazartesi gününden itibaren 08/08/2016 Pazartesi günü mesai bitimine (saat 17:00) kadar kendilerinden istenilen belgeleri, Artvin Halk Sağlığı Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimine kayıt yaptırdıktan sonra Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğüne şahsen (çalıştığı kurumda işleri aksatmayacak şekilde) müracaat edeceklerdir. Posta, faks, e-posta v.b. yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir” ifadelerine yer verildi.

Başvurular, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’nın Aile Hekimliğine geçişte muvafakat işlemleriyle ilgili yazıları doğrultusunda alınacağı açıklandı.