Artvin’de Önemli Bir Çevre Toplantısı Yapıldı

0
774

ARTVİN – Artvin’de, “Karasal Biyolojik Çeşitlilik ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi” toplantısı gerçekleştirildi.

DSİ 26. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen proje değerlendirme toplantısına Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Biyolojik Çeşitlilik Daire Başkanı Hüseyin Avni Çatal, Envanter Şube Müdürü Umut Adıgüzel, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi eski Dekanı ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Eminağaoğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdür Yardımcısı Cüneyt Aloğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürü Yunus Aydemir, Orman Su İşleri Bakanlığı Uzmanı Aysun Demet Güvendiren ile proje ekibi katıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Biyolojik Çeşitlilik Daire Başkanı Hüseyin Avni Çatal, Türkiye’nin sahip olduğu biyolojik zenginliğinin ortaya konulması ve korunması amacıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce ‘‘Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi’nin’’ uygulamaya alındığını söyledi.

Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik haritasının oluşturulmasının amaçlandığını ve projenin Kalkınma Bakanlığından 2013 yılında onay alındığını kaydeden Çatal, “Proje kapsamında bugüne kadar 54 ilde çalışmalar başlatıldı ve 26 ilimizde tamamlandı. 2019 yılına kadar 81 ilimizde bu çalışmalar tamamlanarak, ülkemizin Biyolojik Çeşitlilik Haritası ortaya çıkarılması planlanmaktadır. Proje kapsamında ülkemizin biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme çalışmaları kapsamında damarlı bitkiler, memeli hayvanlar, kuşlar, balıklar, sürüngenler, çift yaşarlar için literatür ve arazi çalışılmaları, tohumsuz bitkiler Omurgasız hayvanlar için de sadece literatür çalışması yapılmaktadır. Ayrıca her bir çalışma konusu için; taksonların ve bulunduğu habitatın gidişatının izlenmesi açısından, izleme göstergeleri tespit edilmektedir. Göstergelerin izlenmesi ile türün popülasyon durumu, habitat durumu, bulunduğu ve temsil ettiği ekosistem durumunun gidişatının izlenmesi yapılmaktadır. Ülkemizin tüm illerinden gelecek biyolojik çeşitlilik verileri Nuh’un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri tabanına girilerek depolanmaktadır. Böylece ülkemizin biyolojik çeşitlilik verileri bir veri tabanı aracılığıyla tablo, grafik ve harita bazında sorgulanabilecek olup, biyolojik çeşitliliğimizin korunması ve sürdürülebilirliği adına meydana gelecek değişimler izlenebilecektir.”

Artvin’in ülkenin biyolojik çeşitlilik açısından en önemli alanların başında geldiğini ifade eden Çatal, şunları söyledi: “Söz konusu proje kapsamında 24 Eylül 2014 tarihinde “Artvin İlinin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi” ihale edilerek ekim ayında çalışmalar başlandı. Saha çalışması 2016 yılı Ekim ayında tamamlanacaktır. Proje alanı olan Artvin ili ülkemizde biyolojik çeşitlilik açısından en önemli alanların başında gelmektedir. Alan biyolojik çeşitlilik açısından en önemli alanları ifade etmekte kullanılan sıcak noktalar arasında yani Kafkas sıcak noktası sınırları içerisinde kalmaktadır. Ülkemiz ve Kafkaslar için önemli türlerden bir tanesi olan Yaban keçisi ve Çengel boynuzlu dağ keçisi popülâsyonlarının önemli bir kısmı Artvin bölgesinde bulunmaktadır. Ayrıca alanda daha önceki çalışmalarla varlığı tespit edilen ancak günümüzde varlığı şüpheli olan türlerden bir tanesi de ‘Anadolu parsı’dır” dedi.

Artvin’de envanter çalışmalarının aralıksız bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Çatal, “Proje kapsamında, damarlı bitkiler ile omurgalı hayvanlar için literatür ve arazi çalışmaları, tohumsuz bitkiler ve omurgasız hayvanlar için ise sadece literatür çalışması yapılmaktadır. Bugüne kadar yapılan proje çalışmaları ile 62 memeli, 157 kuş, 17 iç su, 35 sürüngen, 11 çift yaşar türü tespit edilmiş ve 900’e yakın yeni flora taksonu ilave edilmesiyle, Artvin flora taksonları sayısı 2727’ye ulaşmıştır. Arazi çalışmaları devam etmektedir.

1 (11)

 

Çalışmanın ikinci önemli konusu ise, biyolojik çeşitliliğin izlenmesine yönelik verilerin elde edilmesi, izleme metodolojisinin oluşturulması ve izleme için gerekli önerilerin yer aldığı raporun hazırlanmasıdır. Ayrıca belirlenen çalışma alanı içerisinde yer alan her bir 1:25 000 ölçekli paftadan hem Damarlı bitkiler hem de Omurgalı hayvanlar için veriler toplanarak bu paftalar bazında sistematik örnekleme yapılması çalışmanın en önemli konularından biridir. Artvin ili için izleme planı geliştirilecek, böylece hedef türlerce zengin habitatlar, özellikli bitki toplumları ve özellikli yaban hayvan alanları tespit edilerek, Artvin’in Biyolojik Çeşitlilik Haritası çıkarılacaktır. Artvin ilinden elde edilen biyolojik çeşitlilik verileri “Nuh’un Gemisi Veri Tabanı”na aktarılarak, Artvin İli’nin biyolojik çeşitlilik verileri bir veri tabanı aracılığıyla tablo, grafik ve harita bazında sorgulanabilmesine katkı sağlayacaktır.” diye konuştu.

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Eminağaoğlu ise, slayt sunumu eşliğinde Artvin’de gerçekleştirilen envanter çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Yaklaşık iki saat süren değerlendirme toplantısının ardından proje ekibi Hatila Milli Parkı, Kafkasör Yaylası, Borçka Karagöl Tabiat Parkı ile Türkiye’nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan Borçka Camili (Macahel) bölgesinde saha çalışması yaptı.