56 Sivil Toplum Örgütü’nden çağrı: Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı uygulansın, yaylalara dokunulmasın

0
97

Danıştay, AKP’nin ‘Yeşil Yol’ adını verdiği Karadeniz yaylarını betonlaştıracak projeyi durdurmasına rağmen Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 5 milyon lira bütçe ayırdı. 55 sivil toplum örgütü çağrı yaparak, ” Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı uygulansın, yaylalara dokunulmasın” dedi.

Danıştay, AKP’nin ‘Yeşil Yol’ adını verdiği Karadeniz yaylarını betonlaştıracak projeyi durdurdu. Yüksek mahkeme, projenin ‘yayla yerleşmelerinin özgünlüklerinin zayıflamasına neden olacağını’ vurguladı.

Mahkeme kararı çıkana kadar geçen sürede, yaylalarını savunan birçok yaşam alanı savunucusu ceza mahkemelerinde yargılanmış ve haksız ithamlarla karşılaştı. Bu sürede söz konusu projeyle, yayla, meralara, irili ufaklı ırmaklara, ormanlık alanlara geri dönüşü olmayan zararlar verildi.

Ekoloji mücadelesinde çokça rastlanan “proje bitti, karar geldi” işleyişinin hakim olmasına ekoloji örgütlerinden tepki geldi. 55 sivil toplum örgütünün ortak imza ile yayımladığı çağrı metninde “Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı uygulansın, yaylalara dokunulmasın” denildi.

MAHKEME KARARI HİÇE SAYILMAMALI

55 sivil toplum örgütü tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, “Her ne kadar mahkeme kararlarının hiçe sayıldığı, ‘öyle ya da böyle devam eder’ denilerek hukukun hiçe sayıldığı bir dönemden geçsek de; bizler, doğayı ve yaşamı savunduğumuz gibi hukuku ve bilimi de savunmaktan vazgeçmeyeceğiz” ifadeleri kaydedildi.

55 sivil toplum örgütü doğayı ve yaşamı savunanlara çağrı yaptı:

>> Danıştay’ın kararı bütün hüküm ve sonuçlarıyla birlikte derhal uygulanmalı ve yaylara, meralara, su kaynaklarına, ormanlara ve tüm doğal yaşama verilen zararlar sonlandırılmalıdır.

>> “Yeşil yol – yayla koridoru” projesi koşulsuz şartsız gündemden kaldırılmalıdır.

>> Yaylaların ve meraların asıl işlevlerini yerine getirebilmesi amacıyla koruma altına alınmalı ve yöre halkı maddi, manevi teşvik edilmeli, desteklenmelidir.

>> Hukuken ve bilimsel olarak ekolojik yapıyı bozduğu tespit edilen yollar tekrar doğaya geri bırakılmalıdır.

>> DOKA bu proje kapsamında yaptığı tüm ihaleleri, ayırdığı bütçeyi, programlarını derhal geri çekmelidir.

yesilyolgorsel

KALKINMA AJANSI 5 MİLYON TL BÜTÇE AYIRDI

Yeşil yol kapsamında ilerleyen dönemde yapılması planlanan; yaylalarda tesisleşme, betonlaşma, benzin istasyonları, oteller vb projelerin tamamının Danıştay kararına göre yapılamayacağını hatırlatılan açıklamada, karar rağmenin DOKA’nın mali destek adıyla 5 milyon TL program bütçesi tahsis ettiğini belirtildi ve şöyle devam edildi:

“Bu bütçenin daha azıyla, yaylaların/meraların korunması, asli işlevlerine kavuşturulması mümkünken; bu kadar paranın betona, inşaata, şirketlere özetle doğanın yıkımına ayrılması nasıl, neyle izah edilebilir?

Doğayı ve yaşamı savunanların yaklaşık 5 yıl boyunca gerek alanda gerekse hukuki yollarla verdikleri mücadelenin haklılığı bu kararla nihai olarak tescillenmiştir. Mahkeme kararı çıkana kadar geçen sürede, yaylalarını savunan birçok yaşam alanı savunucusu ceza mahkemelerinde yargılanmış ve haksız ithamlarla karşılaşmışlardır. Daha da önemlisi, bu sürede söz konusu projeyle; yayla/meralara, irili ufaklı ırmaklara, ormanlık alanlara geri dönüşü olmayan zararlar verilmiştir.

Ekoloji mücadelesinde çokça rastlanan ‘proje bitti, karar geldi’ işleyişi ne yazık ki bir kez daha karşımıza çıkmıştır. Buradaki amaç ‘nasıl olsa yol bitti, artık kararın bir hükmü yok’ algısı yaratmaktır.

Hukuku ve bilimi hiçe sayarak yapılmak istenen projenin ilk etabı olan yolların inşası büyük oranda tamamlanmış olsa da; bundan sonra yapılması düşünülen, aslında yaylaları ve meraları tamamen yöre halkının elinden alarak sermayeye teslim etme projeleri de durdurulmuştur.”

yesilyol3

YEŞİL YOL DEVAM EDECEK DİYEN AKP’LİYE YANIT

Açıklamada ayrıca ağustos başında “Yeşil Yol projesi ya öyle ya böyle devam edecektir. Bu milletimizin hissiyatı ve ortak talebidir. Bölgemizin kaderidir. Mahkemenin kararı hukuki değildir” ifadelerini kullanan AKP Trabzon Milletvekili Salih Cora’ya yanıt verildi:

“Kendisine avukat olduğunu hatırlatıp; avukatlık ve vekillik yeminlerinde ‘hukukun üstünlüğü ve anayasaya bağlılık’ üzerine ant içip içmediğini öğrenmek isteriz.

Bu vesileyle, kendisine ve hukuku hiçe sayanlara Anayasa’nın 138’inci maddesini hatırlatalım: ‘Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.

Her ne kadar mahkeme kararlarının hiçe sayıldığı, ‘öyle ya da böyle devam eder’ denilerek hukukun hiçe sayıldığı bir dönemden geçsek de; bizler, doğayı ve yaşamı savunduğumuz gibi hukuku ve bilimi de savunmaktan vazgeçmeyeceğiz.”


İMZACILAR:
Arhavi Doğa Koruma Platformu

Artvin Çevre Platformu

Alakır Nehri Kardeşliği

Antakya Doğa Sanat ve Turizm Derneği

Antalya Ekoloji Meclisi

Ayvalık Tabiat Platformu

Bartın Platformu

Bakırtepe Çevre Platformunu

Bergama Çevre Platformu

Çan Çevre Derneği

Çekerek Irmağı Özgür Akacak Platformu

Çeşme Çevre Platformu

Doğu Akdeniz Araştırma Derneği

Doğa Araştırmaları Derneği

Doğanın Çocukları

Didim Çevre Platformu Diçep

Diyarbakır Çevre Gönüllüleri Derneği

Dikili Kültür ve Çevre Platformu imzalıyor (DİKÇEP)

Edremit Çevre Platformu

Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP)

Ekoloji Kolektifi Derneği

Ekoloji Birliği

Fatsa Ünye Doğa Koruma Platformu

Fırtına İnisiyatifi

Gökova Ekolojik Yaşam Derneği

Hasankeyf Koordinasyonu

Hemşin Yaşam Derneği

Hemşin Vadisi Dayanışması

Karadeniz İsyandadır Platformu

Kazdağı Doğa ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği

Kazdağları İstanbul Dayanışması

Kazdağları Kardeşliği

Koza Dağcılık, Kültür, Sanat ve Spor Kulübü Derneği

Kuzey Ormanları Savunması

Loç Vadisi Koruma Platformu

Mersin Nükleer Karşıtı Platform

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP)

Munzur Koruma Kurulu

Munzur Çevre Derneği

Murat Dağı Çevre Koruma Platformu

NATURA Doğa ve Kültür Koruma Derneği

Ordu Çevre Derneği

Pilarget Doğa ve Yaşam Derneği

Polen Ekoloji

Samsun Çevre Platformu

Sinop Nükleer Karşıtı Platform

Sinop Çevre Dostları Derneği

Söke Çevre Platformu SÖKEÇEP

Trabzon ÇYDD

Validebağ Gönüllüleri

Validebağ Savunması

Yaylaların Kardeşliği Platformu

Yeşil Artvin Derneği

Yeşilırmak Tozanlı Çevre Platformu

Yenifoça Forum

350 Ankara