Adakale Mahallesi (Iıı. Derece Doğal Sit Alanı)

0
adakale-mahallesi
adakale-mahallesi

Ardanuç ilçesi, Adakale Mahallesi’nde, Gevhernik Kalesi’nin hemen altında bulunan bu yerleşme eğimli bir arazi üzerine kurulmuştur. Eski dönemlerdeki ilçenin ilk yerleşme alanıdır. İçerisinde çeşitli dönemlere ait kale, cami, hamam, türbe konak bulunmaktadır. Burada bulunan evlerin birçoğu bahçe içerisinde kâgir ve iki katlı şeklindedir. Eski dönemlerde kullanılmış dükkânlar günümüze oldukça harap ulaşmıştır.
Bu yerleşme Koruma Kurulu tarafından sit alanı ilan edilip, koruma altına alınmıştır.