Ahmet Çaloğlu Evi

0
621
ahmet-caloglu-evi
ahmet-caloglu-evi

Eğimli bir arazide yapılan konut, bodrum ve zemin katla beraber üç katlı olup, kare plana sahiptir. Bağdadi tarzda yapılan taşımazın kuzeyinde Yedimart Sokak’ı, doğusunda ise bahçesi bulunmaktadır.

Konutun vadiye bakan doğu cephesinin bodrum katı kesme taş malzeme ile yapılmıştır. Zemin katın beden duvarları tuğla malzeme ile yapılmıştır. Zemin katta bulunan dört adet pencereden üç adedi ½ oranında ahşap kasalı ve sövelidir, bir adedi ise değiştirilmiştir. Aynı cephede birinci katın beden duvarları sıvalı durumda olup dışa taşıntı yapan ahşap balkon kısmı cephenin yarısını kesmektedir. Yapının güney cephesine sonradan çatılı ve üçgen alınlıklı yeni bir bölüm eklenmiştir. Konuta giriş kuzey cephesinin zemin katında bulunan ahşap çift kanatlı kapı açıklığından sağlanmaktadır. Giriş kapısının solunda yer alan bir adet pencere, birinci katta bulunan dört adet pencere ½ oranında ahşap kasalı ve söveli, giyotin tarzdadır. Sonradan eklenen, zemin kat ile hizalı müştemilat tamamen betonarmedir ve taşınmazın batı cephesindedir. Eklenen müştemilat birinci katla sınırlı olup orta ekseninden bir giriş kapısı açılmıştır. Konutun geniş tutulan saçak altları ahşap kaplı ve kırma çatısının üzeri alaturka kiremitle kaplıdır.