Ahmet Saklıca Evi

0
728
ahmet-saklica-evi
ahmet-saklica-evi

Eğimli alanda konumlandırılan yapı, ‘L’ şeklinde bir plana sahip olup, bodrum ve zemin katla beraber üç kattan meydana gelmiştir. Taşınmazın doğusunda bahçesi, devamında Emniyet Caddesi bulunur. Sonradan değişikliğe uğramış yapının beden duvarları sıvalıdır. Yapının doğu cephesinde zemin katta betonarme niteliksiz bir balkon şeklindeki çıkma ile balkona açılan kapı ve büyük kare dörtgen pencerenin sonradan yapıldığı anlaşılmaktadır. Aynı cephenin birinci katında dışa çıkıntı yapmış ahşap balkonun kenarı ve çatı alınlığı ahşap
kaplamadır. Yapının güney cephesinde yakın zamanda; zemin kat ve birinci katta, yapının orijinalinden farklı olarak, pimapen pencere yerleştirilmiştir. Batı cephe, kot farlından zemin kat ve birinci kattan oluşmaktadır. Bu cephede betonarme olarak sonradan yapılmış müştemilat kısmı zemin ve birinci kat boyunca uzanır. Kat aralarının taş silmelerle kesildiği bu cephede yer alan büyük kare formlu pencereler taş sövelidir. Cephe köşelerinde düzgün
kesme taş kullanılan yapının bu cephesindeki üçgen alınlık yine silmelerle sınırlandırılmıştır. Alınlığın ortasına simetrik olarak yerleştirilmiş üzeri yuvarlak ve alt kısımları dörtgen olan pencere açıklıkları ile pencerelerin sağ ve solunda bulunan mazgal şeklindeki pencere birer adet yuvarlak açıklık mevcuttur. Alınlığın ortasında yer alan taş sütünce ile cephe hareketlendirilmiştir. Kuzey cephesi sağır olan yapının, dar tutulan saçak altları ahşap kaplı olup, beşik çatının üzeri sacla kaplıdır. Batı cephesi dışında orijinal özelliklerini kaybeden yapının, batı cephesi geleneksel Artvin konutlarının cephe özelliklerini yansıtmaktadır.