Akran Arabuluculuk Eğitimleri Başladı

0
984

Hayati Akbaş

ARTVİN-Artvin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Artvin’de Başarıyı Artırma Projesi kapsamında rehber öğretmenlere yönelik Akran Arabuluculuğu Eğitimleri Artvin Öğretmenevinde düzenlenen açılış programıyla başladı.

5 gün süreyle devam edecek olan ve ilde görev yapan 40 rehber öğretmenin katıldığı eğitimlerin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci, 2015-2016 Eğitim öğretim yılında öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine yönelik birçok hizmet içi eğitim programı planlanıp gerçekleştirildiğini, bu eğitimlerden birinin de Akran Arabuluculuk Eğitimleri olduğunu belirterek akran arabuluculuğunun aynı yaşlarda,  mekânlarda olan benzeri sorunları paylaşan çocukların, birbirleriyle uyuşmazlıkların çözümüne yardımcı oldukları bir program, bir süreç olduğunu ifade etti. Akran Arabuluculuk Eğitimlerini alan rehber öğretmenlerimiz bu uygulamayı okul ortamlarında yaygınlaştıracaklar, neticede öğrencilerin akranlarıyla ve diğer bireylerle ilişkilerinde çok olumlu sonuçlar alınacaktır, dedi. Kahveci, eğitimde görev alan Formatör öğretmen Bilal Özcan’a ve katılımcı öğretmenlere teşekkür etti.

Akran Arabuluculuğu Eğitimi

Formatör öğretmen Bilal Özcan kursla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Günümüz toplumlarının en çok ihtiyaç duydukları değerlerden biri, belki de en önemlisi, bireylerin anlaşmazlıklarını barışçıl yollardan çözebiliyor olmasıdır. Tüm dünyada bu amaçla kullanılan Arabuluculuk, bireylere günlük hayatta karşılaşacakları her türlü anlaşmazlık ve uyuşmazlık karşısında, o anlaşmazlığa ve uyuşmazlığa taraf olanların kazan-kazan anlayışı ile yani kaybedenin olmadığı yaratıcı çözümler sunmayı öğretmektedir.

Arabuluculuğun okullarda uygulanmaya başlamasıyla çocuklara sorunlarını nasıl çözebilecekleri öğretilmeye başlanır. Okullarda uygulanan bu eğitime Akran Arabuluculuğu Eğitimi denir. Akran Arabuluculuk Eğitimiyle, ders öğretmenleri, öğretim için daha fazla zaman kazanmakta,  okul idaresi, küçük münakaşalarla uğraşmaya daha az zaman harcamaktadır. Öğrenciler ise kendilerini okulun bir parçası olarak hissetmektedir. Aksi takdirde çocuk kendini değersiz ve tehdit altında hissetmekte, buna bağlı olarak okul başarısı düşmekte ve okula bağlılığı azalmaktadır.

Akran arabuluculuk  çalışmaları yapılan okullarda öğrenciler;  sorunların,  anlayış ve uzlaşı ile ne kadar çabuk çözülebildiğini görmektedirler. Uyuşmazlıklarını kendi aralarında barış içinde çözen öğrenciler, bu eğitim sayesinde hayatları boyunca uyuşmazlıkların çözümünde kullanabilecekleri yöntemler öğrenmiş olacaklardır.

Akran arabuluculuk süreci öğrencilere, uyuşmazlıkları nasıl kontrol edeceklerini,  iletişim yollarını, duygularını olumlu yollardan dile getirmeyi, diğer arkadaşlarının da hissettikleri ve düşündüklerini dinlemeyi ve kendi kendilerinin problemlerinin üstesinden başarıyla gelmeyi öğrenmelerini içermektedir. Bu sürece katılan öğrenciler, ister arabulucu ister taraflardan biri olsun, sorunların çözümünde yeni barışçı bir yöntem öğreneceklerdir. Akran arabuluculuk eğitimi almış öğrenciler arkadaşlarına uyuşmazlıkların altında yatan problemleri ortaya çıkarmada ve çözümler üretmede yardımcı olacaklardır.

Akran arabuluculuk, kimin haklı kimin haksız olduğuna karar vermez. Aksine öğrenciler var olan problemi aşarak beraber yaşamayı, geçinmeyi öğrenmektedirler. Bu durum günümüz dünyasının en çok ihtiyaç duyduğu yetenektir. Farklılıklara rağmen beraber yaşama, toplum bilinci ve kızgınlık seviyesi ne olursa olsun kavganın asla bir çözüm olmadığı öğretilmektedir. Öğrencilere okul içindeki ve okul dışındaki hayatlarında kullanacakları iletişim becerileri  kazandırır. (empati, katılımcı dinleme.. vb.)

Eğitimin içeriği İletişim Becerileri, Çatışma çözme, Temel Müzakere Becerileri ve Arabuluculuk süreci ve uygulamalarını kapsar.

Arabuluculuk Eğitimi Sonunda Öğrenciler;

  • Hoşgörülü olmayı öğrenirler.
  • Yaratıcı fikirler üretirler.
  • Kendilerini doğru ifade etme yeteneği kazanırlar.
  • Verimli iletişimin yöntemlerini öğrenir ve uygular.
  • Çatışmadan kaçınmak yerine, onunla, kazan-kazan anlayışıyla, yüzleşmeyi seçerler..
  • Arkadaşlık ilişkilerini pekiştirirler.
  • Diğerlerine karşı daha saygılı bireyler haline gelirler.
  • Ergenlik dönemi sorunlarını daha kolay atlatırlar.
  • Barışı,  şiddete tercih ederler.
  • Hüsran, düş kırıklığı,  kızgınlık, sinir gibi duyguları da, daha barışçıl yollardan  ifade etmeği öğrenirler.

Akran Arabuluculuk Eğitimleri Okula ve Çevresine Ne Fayda Sağlar?

Doğru şekilde uygulanmış akran arabuluculuk programlarının; güvenlik ve huzuru artırmada ve öğrenme ortamının kalitesinin yükselmesinde etkilidir. Arabuluculuk sistemi tamamıyla gönüllülük esasına dayanan ve yaptırımlar gerektirmeyen bir sistemdir. Sorun yaşayan öğrencilere okul tarafından ya da kendi seçimleri ile atanan arabulucu akranları; çatışmanın şiddete tırmanmadan çözülmesine yardımcı olmaktadır.

Bu eğitimin en güçlü yanlarından biri de, aynı sorunların tekrar tekrar ortaya çıkma olasılığını minimuma indirgemesidir. Çünkü sorun, temel nedenlere inilerek çözülmektedir. Akran arabuluculuğun disiplin cezalarını, şiddet seviyesini ve uzaklaştırma yaptırımlarını en aza indirdiği uygulama  yapılan okullarda görülmüştür.

Özetle, okullarda arabuluculuk  uygulamaları, öğrenci-öğretmen-veli üçgenini kapsadığı için sadece çocuğun geleceğine yapılan bir yatırım değil, aynı zamanda toplumda genel refah ve barış kültürünün oluşması için son derece gerekli bir çalışmalardır”.