Alparslan Kitapçı Evi

0
533
alpaslan-kitapci-evi
alpaslan-kitapci-evi

Bina, Arhavi İlçesi, Kestane Alan Köyü’nde 0802/18 tapuda yer almaktadır. Eğimli bir arazi üzerine inşa edilen ev, iki katlı olarak yapılmıştır. Kitabesi bulunmadığından hangi tarihte yapıldığı bilinmemektedir. Yöredeki tipik Arhavi evlerinin bir örneğidir. Binanın dışında tuğla malzeme içerde ise ahşap malzeme kullanılmıştır. Ahşap tek kanatlı kapı ile binaya giriş sağlanmaktadır. Binanın bodrum kat doğu cephe taş duvarının bir kısmı yıkılarak
yerine briket tuğla duvar yapılmıştır. Binanın kuzey cephesinde wc olarak kullanılan briket tuğla ile örülmüş eklenti vardır. Binanın cephelerinde ahşap giyotin pencereler bulunmaktadır. Yapının üzeri kırma çatıyla kapatılmıştır ve çatıda kiremit malzeme kullanılmıştır. Evin hemen yanında hâlâ kullanılmakta olan bir serender bulunmaktadır.
Süsleme açısından oldukça sade bırakılmıştır. Günümüzde hala konut olarak kullanılmaktadır.