Ardanuç

0
965
ardanuc-merkez-3
ardanuc-merkez-3

Tarihi çok eski dönemlere dayanan Ardanuç ilçesinde M.S. 1. yy.’da Oğuz kollarından Hazarlar ve Barsellerin bölgeye yerleşmiş oldukları bilinmektedir. 810’lu yıllarda Gürcülerin himayesine giren ilçe, Kanuni Sultan Süleyman döneminde; Erzurum Beylerbeyi İskender Paşa tarafından 1551 yılında Osmanlı İmparatorluğu sınırlarına dahil edilmiş, aynı tarihte Ardanuç Sancağı adıyla anılmaya başlanmıştır.

ardanuc-2
ardanuc-2