Artvin Çoruh Üniversitesi akademik personel alacak

0
131

Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi 29 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Resmi Gazete’de Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada:

“Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine; “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu”,”657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi”, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri” uyannca öğretim üyesi almacaktır.’ denildi.
1) Profesör kadrosuna başvuruda bulunacaklardan istenen belgeler: Başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile başlıca araştırma eserini belirttiği dilekçe, bir adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puan tablosu, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları ile doçentlik belgesinin onaylı suretleri, askerlik durum belgesi, adli sicil kaydı belgesi ile 6 (altı) adet CD veya Flash Bellek
2) Doçent kadrosuna başvuruda bulunacaklardan istenen belgeler: Başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçe, bir adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları ile doçentlik belgesinin onaylı suretleri, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, adli sicil kaydı belgesi ile 4 (dört) adet CD veya Flash Bellek
3) Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda bulunacaklardan istenen belgeler: Başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçe, bir adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puan tablosu, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı suretleri, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, adli sicil kaydı belgesi ile 4 (dört) adet CD veya Flash Bellek
CD ve Flash Bellek İçerikleri: Bilimsel çalışma ve yayınlar, özgeçmiş, yabancı dil belgesi (Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi), puan tablosu {Profesör ve Dr. Öğr. Üyesi), lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları ile doçentlik belgesinin onaylı suretleri
Başvuruların 30/12/2022 ilan tarihi itibarı ile 15 (on beş) gün içerisinde (13/01/2023 tarihi mesai bitimine kadar) şahsen veya postayla yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerde sorumluluk kabul edilmeyecektir.
Not: 1) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.
2) E-Devlet üzerinden alınan barkodlu belgeler geçerli olup ayrıca onaylanmasına gerek bulunmamaktadır.
3) Profesör ve doçent adayları Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na, doktor öğretim üyesi adayları ise ilgili dekanlık veya müdürlüğe başvurularını şahsen veya postayla yapacaklardır.
4) Üniversitemiz Rektörlüğü gerekli gördüğü durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma yetkisine sahiptir” ifadeleri yer aldı.

90 000001 90 000002 90 000003 90 000004