Artvin Çoruh Üniversitesine kayıt yaptıracak öğrenciler için duyuru yayımlandı

0
668

AÇÜ, son üniversite yerleştirme sınavında Artvin Çoruh Üniversitesi’ni kazanan öğrenciler için bir duyuru yayımlandı.

Son üniversite yerleştirme sınavında Artvin Çoruh Üniversitesi’ni kazanan öğrenciler için bir duyuru yayımlandı. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Dönemi için Artvin Çoruh Üniversitesi’ne kayıt yaptıracak öğrenciler için yayımlanan duyuruda; “ Yeni Kayıt, 2019 YKS ile Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerin Kayıt İşlemleri hakkında şu açıklama yapıldı:

Üniversitemizi tercih ederek bir yükseköğretim programına yerleştiğiniz için sizleri tebrik eder, öğrenim hayatınızda başarılar dileriz. Kayıt sırasında ve sonrasında sizlere yardımcı olacak işlemlerin özeti aşağıya çıkarılmıştır.

* E-Kayıtlar, 16 – 21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

* E-Kayıt yapamayan ve ön koşullu programlara (Özel Güvenlik ve Koruma) yerleşerek Üniversitemize gelip kayıt yaptıracak olan öğrencilerin kayıtları 19 – 23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Üniversitemize gelerek kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıtları için akademik birimlere ayrıca bir gün ayrılmamış olup, 19 – 23 Ağustos 2019 tarihleri arası mesai saatleri içinde (Saat 08:00-17:00) tüm Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarına yerleşen öğrenciler yerleştikleri programa ait aşağıdaki kayıt yerleri ve adresleri belirtilen yerde kayıt yaptırabilecektir.

* Üniversitemiz 2019–2020 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı dersleri 30 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacaktır.

2019 YKS ile Üniversitemize yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri!

2019-YKS ile Üniversitemize yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri (Ön koşulu olan Özel Güvenlik ve Koruma programı hariç) tüm programlar için üniversiteye gelmeden E-Devlet şifresiyle internet üzerinden elektronik ortamda 16-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. E-Kayıt yaptıran adaylardan herhangi bir belge istenmeyecektir. E-kayıt sistemiyle internet üzerinden kayıt yapamayan ve ön koşullu programlara yerleşen adaylar 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yerleştikleri programa ait kayıt merkezine gelerek kayıtlarını yaptıracaklardır.

E-Kayıt işlemi için yapılması gereken

2019-YKS ile Üniversitemize yerleşen tüm öğrenciler bulundukları yerdeki PTT şubelerine nüfus cüzdanı ile şahsen müracaat ederek “E-Devlet” şifresi almaları gerekmektedir. E-Devlet şifresi alan öğrenciler E-Kayıt işlemi için
https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresine girdikten sonra “E-Hizmetler” bölümüne tıklayarak açılan sayfada yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altındaki “Üniversite E-Kayıt” sekmesinden 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında “E-Devlet” şifresiyle kayıt yaptırabilirler.

E-Kayıt yapamayanların kayıt işlemi

E-Devlet şifresi ile elektronik kayıt yapamayan; ön koşullu programa yerleşen ve Liseden mezun olduğu halde Milli Eğitim Bakanlığı sisteminde mezun bilgileri görünmeyen ve Üniversitemize yerleşen öğrenciler lise diploması, diploması hazır olmayanların ise yeni tarihli mezuniyet belgesi ile 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yerleştikleri programa ait kayıt merkezine gelerek mesai saatleri içinde (08:00-17:00 arası) kayıtlarını yaptıracaklardır.

Liseden mezun olamayan öğrencilerin kayıtları

2019 YKS sonucunda Üniversitemize yerleşen ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında Üniversitemize gelerek geçici kayıtlarının yaptırmaları gerekmektedir. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini 31 Aralık 2019 tarihine kadar Üniversitemize ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacak olup bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyen öğrencilerin geçici kayıtları silinecektir. Bu durumda olup 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır. 2019 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 4. maddesi Yükseköğretim Programlarına Kayıt İşlemleri hakkındaki açıklamalara göre belirlenmiştir.

Ön koşullu programlara kayıt işlemi

Ön koşullu programlara yerleşen öğrenciler 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında lise diploması, diploması hazır olmayanlar yeni tarihli mezuniyet belgesi ile aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yerleştikleri programın ön koşulunda belirtilen şartları sağladıklarını gösteren belgelerle birlikte programa ait kayıt merkezine gelerek kayıt yaptıracaklardır.

Ön Koşullar

Özel Güvenlik ve Koruma programına yerleşen öğrenciler 2019 YKS tercih kılavuzunda yer alan (Bk. 273. Kayıt için tam teşekküllü resmi bir hastaneden, bu mesleği yapmayı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını, erkek adayların 1.70 m’den, kız adayların 1.63 m’den kısa olmadığını belgeleyen heyet raporunun ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun’un 10. Maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan suçların birinden ceza alınmadığına dair belgenin kayıtlarda ibraz edilmek üzere alınması gerekir.) Ön koşulundaki şartları sağlamaları gerekir, şartlardan herhangi birini sağlamayan öğrencilerin kayıtları hiçbir şekilde yapılmayacaktır.

Yeni kayıt öğrencilerin ders kayıt işlemleri

E-Devlet üzerinden kayıt yapanlar ve E-Kayıt yapamayarak şahsen Üniversitemize gelerek yeni kayıt olan tüm öğrencilerin 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında alacakları derslere ait ders kayıtları 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Tüm öğrenciler belirtilen tarih aralığında Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yaparak ilgili döneme ait “ders kayıt” işlemini yapmaları gerekmektedir. Ders kaydı yapmak için tıklayınız. Tüm öğrenciler öğrenim süresince zorunlu-seçmeli derslere ait ders kayıt işlemlerini her yarıyıl başlangıcında akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde kendileri yapmak zorundadırlar.

Yeni kayıt öğrencilerin ders muafiyet (intibak) işlemleri

Artvin Çoruh Üniversitesi Önlisans Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 28 maddesi gereğince ÖSYM (YKS, DGS) ile yerleşen ve Üniversitede birinci sınıfa kesin kaydını yaptıran öğrenciler, öğrenime başlayacakları eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde başvurmaları halinde, önceden diğer yükseköğretim kurumlarında başardıkları derslerden ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf kabul edilebilirler. Bu takdirde muafiyet işlemi yapılan öğrenci ilgili yönetim kurulu tarafından muaf olduğu derslerin kredisi dikkate alınarak bir üst sınıfa intibak ettirilebilir. İntibak ettirilen süre azami öğrenim süresinden düşülür. Yarıyıl sistemi ile öğrenim yapılan Açık ve Uzaktan Öğretim yükseköğrenim programlarında okumuş olan öğrenciler başarılı oldukları derslerden muaf olabilirler.

Öğrenim ücreti ve katkı payı (harç) ödeme hakkında açıklama

Birinci öğretim (Gündüz) öğrencileri katkı payı ödemeden ders kayıtlarını yapabileceklerdir. Ancak Üniversitemize kayıt olmadan önce birinci öğretim veya açık öğretim kapsamında bir programa kayıtlı olan öğrenciler ikinci üniversite olarak Üniversitemizde birinci öğretim programına kayıt yaptırmaları halinde kayıt oldukları programa ait öğrenci katkı payını kendileri ödemek zorundadır.

Öğrenim ücreti ve katkı payı (harç) ödeme hakkında açıklama

Birinci öğretim (Gündüz) öğrencileri katkı payı ödemeden ders kayıtlarını yapabileceklerdir. Ancak Üniversitemize kayıt olmadan önce birinci öğretim veya açık öğretim kapsamında bir programa kayıtlı olan öğrenciler ikinci üniversite olarak Üniversitemizde birinci öğretim programına kayıt yaptırmaları halinde kayıt oldukları programa ait öğrenci katkı payını kendileri ödemek zorundadır.

İkinci öğretim (Gece) öğrencileri öğrenim ücretini 23-29 Eylül 2019 tarihleri arasında bulundukları il/ilçeden (23 Eylül 2019 tarihinden itibaren) VAKIFLAR BANKASI İnternet bankacılığı, Şubelerinden veya ATM’lerinden “Öğrenci numarası ile” ödeyeceklerdir (Ödemeler sadece Öğrenci No ile yapılmalıdır). Öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı ders kayıtları iptal edileceği için ders ve sınavlara katılamayacak ve öğrencilik haklarından yararlanamayacaklardır. (Öğrenci numaranızı https://www.artvin.edu.tr/ internet adresindeki Öğrenci No Sorgulama linkinden öğrenebilirsiniz).

Açıklamalar!

1) YKS ile Üniversitemize yerleşen ve askerlik sorunu olan (Yaş haddi, kaçak durumu vb.) erkek öğrencilerin kayıtları yapılacak ancak Askerlikle ilgili sorunu ortadan kalktığını belgeleyene kadar öğrenime devam ettirilmeyecek olup izinli sayılacaklardır.

2) Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri ile ilgili 2018/12007 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 10/3.maddesinde “Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı, Devletçe karşılanır. Birinci öğretim veya açık öğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.” hükmü gereği ikinci bir üniversiteye kayıt yaptıranlar, ikinci üniversitenin katkı payını öderler.

3) Kayıt işlemleriniz tamamlandıktan sonra üniversitemizdeki öğreniminiz süresince öğrenci bilgi sistemine giriş için gerekli olan kullanıcı adı; öğrenci numarası, şifre; T.C Kimlik numarasının ilk beş rakamıdır. Öğrenci bilgi sistemine www.artvin.edu.tr adresindeki Öğrenci Bilgi Sistemi sekmesinden giriş yapabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.