Artvin Defterdarlığı’ndan Önemli Duyuru

0

ARTVİN – Artvin Defterdarlığı 2/B Taşınmazlarının Satışında Süre Uzatımına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Artvin Defterdarlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun hükümlerinin yürütülmesine ilişkin olarak; (a) 07.09.2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6745 sayılı Kanunla 6292 sayılı Kanuna ‘Geçici Madde 4’ eklenerek bu maddenin yürürlüğe girdiği 07.09.2016 tarihi itibariyle 6292 sayılı Kanun kapsamında satın alma başvurusunu yapmayanlar, yapılan tebligata rağmen taşınmaz bedelini süresinde ödemeyenler ile Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere altı ay süre verilmiştir.

(b) Yapılan düzenlemeye göre, başvuru ve ödeme yapmak isteyenlerin satış bedelleri, tüketici fiyatları endeksi aylık değişim oranları (TÜFE) toplamında artırılarak hesaplanacaktır.

(c) 6292 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinin onuncu fıkrasında yer alan; “Hak sahibi olunmasında kanuni halefiyet, hak sahibinin veya mirasçılarının bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra noter tarafından düzenlenecek muvafakat name vermeleri hâlinde ise akdi halefiyet hükümleri geçerlidir.” hükmü 6745 sayılı Kanunla süre uzatımından yararlanacak olanları da kapsamaktadır.”

İlgililerin ayrıntılı bilgi için Artvin Defterdarlığı’na başvurmaları gerekiyor”.