Artvin Demokrasi Platformu İsrail’in Gazze’de giriştiği katliamı protesto etti

0
655

Artvin Demokrasi Platformu bileşenleri Artvin Halitpaşa Meydanı’nda düzenledikleri eylemle İsrail devletinin Filistin halkına yönelik giriştiği katliamı protesto ettiler. Eğitim-Sen, ÖDP, Halkevleri, CHP, TKP, TMMOB, DİSK’ten oluşan Artvin Demokrasi Platformu’nun açıklamasını Eğitim-Sen Artvin Şube Başkanı Köksal Gümüş okudu. Açıklama şöyle:

“İsrail Devleti’nin Gerçekleştirdiği Katliamı Kınıyor, Lanetliyoruz!

“Bu sa­vaş, yok­sul Filistin halkının sal­dır­gan İs­ra­il’e kar­şı yürüttüğü ba­ğım­sız­lık sa­va­şı­dır. Bu sa­va­şın kı­sa za­man­da ba­rı­şa ulaş­ma­sı, hak­lı­la­rın sal­dır­gan­lar kar­şı­sın­da hak­la­rı­nı el­de et­me­si­ne bağ­lı­dır. Bu sa­va­şın uza­ma­sı, Or­ta­do­ğu ül­ke­le­ri­nin yararına de­ğil, pet­rol sö­mü­rü­sü­nü sür­dür­mek is­te­yen ve iki ta­ra­fa da si­lah sa­tan em­per­ya­list­le­rin ya­ra­rı­na­dır.”

Bu nedenle şiddet ve insanlık dışı uygulamalar derhal sonlandırılmalı, Filistin ve İsrail halklarının bir arada ve barış içinde yaşamaları için gerekli siyasal adımlar atılmalıdır.

Gün Filistin halkıyla bir olma, mücadelelerini yükseltme, seslerine ses katma günüdür.

Gün “katil İsrail Filistin’den Defol” deme günüdür.

Yaşasın Ortadoğu’daki tüm halkların kardeşliği, kahrolsun savaş kahrolsun ABD ve emperyalizm!..

Artvin Demokrasi Platformu