Artvin İl Genel Meclisi Kararları Açıklandı

0
921

ARTVİN-Artvin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda yapılan toplantılarda otuz gün boyunca İl Genel Meclisi, gündeminde bulunan 18gündem maddesini ele alarak karara bağladı.İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantıları, Artvin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

İl Genel Meclis Başkanı Hasan Dilberoğlu ve başkan vekillerinin başkanlığında yapılan toplantıların ardından İl Genel Meclisi, gündeminde bulunan 18konuyu ele alarak görüştü ve karara bağladı.

Kasım ayı toplantılarında İl Genel Meclisi aşağıdaki konuları görüşerek karara bağladı;

Madde1: İlimiz Özel İdaresinin 2016 yılı bütçesi ile izleyen iki yılın gelir ve  gider bütçesinin tetkik ve karara bağlanması.

KARAR: İl Encümenimizin 8 Ağustos 2015 tarih ve 132 sayılı kararı ile tetkik ve tasdiki için Meclisimize tevdii olunan; İlimiz Özel İdaresinin 2016 yılı Gelir ve Gider Bütçesi ile 2016 yılı Bütçe Kararnamesi üzerinde yapılan müzakereler neticesinde, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 45. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. maddesi gereğince 2016 yılı ve izleyen iki yıl bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek olan raporun, Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin süresi içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 2:İl Genel Meclisimizin 09 Temmuz 2015 tarih ve 91 sayılı kararına istinaden, İlimiz Şavşat İlçesinde açılması planlanan GreenValley İçkili Restoran ve Turistik Otelin “İçkili Yer Bölgesi”ne dahil edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

KARAR: İl Genel Meclisimizin 04 Ağustos 2015 tarih ve 112 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İlimiz Şavşat İlçesinde açılması planlanan GreenValley İçkili Restoran ve Turistik Otelin “İçkili Yer Bölgesi”ne dahil edilmesi ile ilgili 11/09/2015 tarih ve 31 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

İl Genel Meclisinin 9 Temmuz 2010 tarih ve 91 nolu kararı ile Artvin İlinde turizmin gelişmesi açısından ve gelecekte turizme açık bölge olması nedeniyle Merkez ve İlçelerden gelecek talepler doğrultusunda kazanılmış hakları saklı kalmak kaydıyla 10 Ağustos 2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. ve 30. maddeleri hükümleri uyarınca İçkili Yer Bölgesi tespitinin yapılmasına karar verilmiştir.

Bu doğrultuda İlimiz Şavşat İlçesinde açılması planlanan GreenValley İçkili Restoran ve Turistik Otelin 10 Ağustos 2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. ve 30. maddeleri hükümleri uyarınca “İçkili Yer Bölgesi”ne dahil edilmesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 3: İlimiz Arhavi İlçesine bağlı, Konaklı Köyü sınırları içerisinde Arhavi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı tarafından yapımı planlanan “Beton Santrali” projesi İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi.

KARAR: Artvin İli, Arhavi İlçesine bağlı Konaklı Köyü sınırları dâhilinde Arhavi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı tarafından yapımı planlanan “Beton Santrali” projesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları İl Genel Meclisimizin 01/09/2015 tarih ve 109 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 17/09/2015-17/10/2015 tarihleri arasında bir ay süre ile ilan edildikten sonra 19 kişinin ortak imzasıyla idareye verilen dilekçe ile itiraz edildiğinden, sözkonusu itirazın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun on gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 4: İlimiz Merkez İlçesine bağlı Fıstıklı Köyü sınırları içerisinde Nevzat GÜVEN tarafından yapımı planlanan “Turizm Tesis Alanı” projesinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c.maddesi hükümleri uyarınca onaylanması.

KARAR: Artvin İli, Merkez İlçesine bağlı Fıstıklı Köyü sınırları içerisinde yer alan tapuda 117 ada ve 1 nolu parselin 1/1000 ölçekte F47-c-01-c-4-a ile 1/5000 ölçekte F47-c-01-c paftada 10.566,00 M²’lik taşınmaz üzerine Nevzat GÜVEN tarafından yapımı planlanan “Turizm Tesis Alanı” projesi için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (1 pafta) ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının (1 pafta) 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi hükümleri uyarınca onaylanması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun on gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 5: Artvin İli Arhavi İlçesi  Arılı  ve  Küçükköy  Köyleri  sınırları  içerisinde  Balsu Elektrik Üretimi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapımı planlanan “Orta Regülatörü ve HES” projesine ait İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c.maddesi hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

KARAR:İl Genel Meclisimizin 09 Ekim 2015 tarih ve sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Artvin İli Arhavi İlçesi Arılı ve Küçükköy Köyleri sınırları içerisinde Balsu Elektrik Üretimi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapımı planlanan “Orta Regülatörü ve HES” projesine ait İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c.maddesi hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili 21/10/2015 tarih ve 36 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

Artvin İli, Arhavi İlçesi, Arılı ve Küçükköy Köyleri sınırları içerisinde Balsu Elektrik Üretimi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapımı planlanan 15,84 MWm/15.36 MWe kurulu güce sahip “Orta Regülâtörü ve Hidroelektrik Santrali” projesine ilişkin herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı ve kurum görüşlerinde herhangi bir sakınca olmadığından, hazırlanan 15593 pin numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (5 pafta) ile 15595 pin numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, (12 pafta) 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c.maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesi hükümleri uyarınca onaylanmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde CHP Grubunun ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 6: Hopa ve Arhavi İlçelerinde meydana gelen sel ve heyelan felaketi nedeniyle Kamu yatırımlarının etkili, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesi amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğünün İlköğretim Kurumları ödeneklerinin Arhavi ve Hopa Köylere Hizmet Götürme Birliklerine aktarılması.

KARAR:İlimiz Arhavi ve Hopa İlçelerinde meydana gelen sel ve heyelan felaketi nedeniyle hasar gören eğitim kurumlarının onarım işlemlerinin okulların açılış tarihlerinin yakın olması ve işlemlere acilen başlanılması için Kaymakamlıkların talepleri doğrultusunda ihalelerinin Köylere Hizmet Götürme Birlikleri tarafından yapılabilmesi kamu yatırımlarının etkili, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesi amacıyla 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 76. maddesi gereğince;

İl Özel İdaresinin 2015 yılı bütçesinin 44.08.42.00.00/09.1.2.04/8/06.7.7.01 harcama kalemine ayrılan eğitim yapıları onarım ödeneğinden; Arhavi Köylere Hizmet Götürme Birliğine 170.000,00.-TL Hopa Köylere Hizmet Götürme Birliğine 670.000,00.-TL, İl Özel İdaresinin 2015 yılı bütçesinin 44.08.42.00.00/09.2.1.02/8/06.7.7.01 harcama kalemine ayrılan eğitim yapıları onarım ödeneğinden; Hopa Köylere Hizmet Götürme Birliğine 190.000,00.-TL olmak üzere toplam 1.030.000,00.-TL ödeneğin aktarılmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 7: Artvin İli Murgul İlçesi Petek Köyü sınırları içerisinde Kurtal Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından yapımı planlanan “Çiçekli I-II Regülâtörü ve HES” projesine ait İmar Planı değişikliğinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c.maddesi hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

KARAR : İl Genel Meclisimizin 05 Ekim 2015 tarih ve 115 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Artvin İli Murgul İlçesi Petek Köyü sınırları içerisinde Kurtal Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından yapımı planlanan “Çiçekli I-II Regülatörü ve HES” projesine ait İmar Planı değişikliğinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c.maddesi hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili 19/10/2015 tarih ve 35 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde, Artvin İli, Murgul İlçesi Petek Köyü sınırları içerisinde Kurtal Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından yapımı planlanan 6.993 MWm/6.729 MWe kurulu güce sahip ““Çiçekli I-II Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali” projesinde teknik ve topoğrafik sebeplerden dolayı proje güzergahında yapılacak olan değişiklikle ilgili hazırlanan İmar Planı değişikliğinde herhangi bir sakınca olmadığından, 7162-1 pin numaralı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı (3 pafta) ile 7163-1 pin numaralı 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının, (8 pafta) 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c.maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesi hükümleri uyarınca onaylanmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde CHP Grubunun red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 8: İlimiz Hopa İlçesine bağlı Güneşli, Eşmekaya, Çimenli, Yoldere, Balıkköy, Çavuşlu, Pınarlı, Başoba ve Kazimiye Köyleri (Yığılı, Soğuk Puğnar, Nallı Puğnar) Yaylalarının İçme Suyu ihtiyacının karşılanmak üzere.

KARAR: İlimiz Özel İdaresince ön projesi tamamlanan, İlimiz Şavşat İlçesine bağlı Hanlı Köyü sınırları içerisinde Karga Tepe Altı mevkiindeki Q=5.00 lt/sn verimli Karapınar membasının Q=2.07 lt/sn’lik kısmının, İlimiz Hopa İlçesine bağlı Güneşli, Eşmekaya, Çimenli, Yoldere, Balıkköy, Çavuşlu, Pınarlı, Başoba ve Kazimiye Köyleri (Yığılı, Soğuk Puğnar, Nallı Puğnar) Yaylalarının içme suyu ihtiyaçlarında kullanılmak üzere memba tahsisi ile ilgili düzenlenen dosyanın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek olan raporun on gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 9: İlimiz Merkez İlçesine bağlı Seyitler, Varlık, Vezirköy Köyleri Yaylaları ile Ardanuç İlçesine bağlı Harmanlı ve Karlı Köyleri Yaylalarının İçme Suyu ihtiyacının karşılanmak üzere memba tahsisi.

KARAR: İlimiz Özel İdaresince ön projesi tamamlanan, İlimiz Ardanuç İlçesine bağlı Aşağı ırmaklar Köyü sınırları içerisinde Ziyaret Tepe Altı mevkiindeki Q=3.00 lt/sn verimli Tepe membasının Q=0.84 lt/sn’lik kısmının, İlimiz Merkez İlçesine bağlı Seyitler, Varlık, Vezirköy Köyleri Yaylaları ile Ardanuç İlçesine bağlı Harmanlı ve Karlı Köyleri Yaylalarının içme suyu ihtiyaçlarında kullanılmak üzere memba tahsisi ile ilgili düzenlenen dosyanın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek olan raporun on gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 10: Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi  Başkanlığı tarafından  finanse edilen ve İlimizi de kapsayan Yeşil Yol Güzergah Haritası ve Kontrol Kesim Numarası listesinin İlimiz dahilindeki yol envanter listesine alınması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

KARAR: İl Genel Meclisimizin 9 Ekim 2015 tarih ve 124 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen ve İlimizi de kapsayan Yeşil Yol Güzergah Haritası ve Kontrol Kesim Numarası listesinin İlimiz dahilindeki yol envanter listesine alınması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 13/10/2015 tarih ve 18 sayılı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13/10/2015 tarih ve 33 sayılı raporları üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın 07/08/2015 tarihli yazılarına istinaden,  Doğu Karadeniz Turizm Master Taslak Planında yer alan ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen Yeşil Yol Projesi güzergahının İl Özel İdaresi yetkilileri ve DOKAP İdaresi yetkilileri ile ortaklaşa belirlenen ve ekli listede yer alan güzergahın Yeşil Yol Güzergahına eklenmesinin DOKAP idaresinden talep edilmesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde CHP Grubunun red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 11: İl Özel İdaresi makine parkının yenilenmesi sonucu makine parkında atıl durumda bulunan araç ve iş makinelerinden 08 AD 957 plakalı Mitsubishi marka Pick-Up aracın, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesine istinaden bedelsiz olarak Yusufeli İlçesi Kılıçkaya Köyü Muhtarlığına devri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

KARAR:İl Genel Meclisimizin 9 Ekim 2015 tarih ve 125 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen İl Özel İdaresi makine parkının yenilenmesi sonucu makine parkında atıl durumda bulunan araç ve iş makinelerinden 08 AD 957 plakalı Mitsubishi marka Pick-Up aracın, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesine istinaden bedelsiz olarak Yusufeli İlçesi Kılıçkaya Köyü Muhtarlığı’na devri ile ilgili 15/10/2015 tarih ve 19 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

Artvin İli Yusufeli İlçesi Kılıçkaya Köyü Muhtarlığı’nın 27/08/2015 tarihli  dilekçesine istinaden, Taşınır Mal Yönetmeliğinin Kamu İdareleri Arasında Bedelsiz Devir başlıklı 31. maddesine istinaden, “Kayıtlara alınış tarihi itibariyle beş yılını tamamlamış ve idarece kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan taşınırlar, bu taşınıra ihtiyaç duyulan idarelere bedelsiz devredilebilir.” denildiğinden, İl Özel İdaresi makine parkının yenilenmesi sonucu makine parkında bulunan araç ve iş makinelerinden 08 AD 957 plakalı Mitsubishi marka Pick-Up aracın Artvin İli Yusufeli İlçesi Kılıçkaya Köyü Muhtarlığına bedelsiz olarak devrine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 12: İlimiz Merkez  İlçesine  bağlı  Seyitler,  Varlık,  Vezirköy  Köyleri  Yaylaları  ile Ardanuç İlçesine bağlı Harmanlı ve Karlı Köyleri Yaylalarının İçme Suyu ihtiyacının karşılanmak üzere memba tahsisi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

KARAR: İl Genel Meclisimizin 11 Kasım 2015 tarih ve 135 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İlimiz Merkez İlçesine bağlı Seyitler, Varlık, Vezirköy Köyleri Yaylaları ile Ardanuç İlçesine bağlı Harmanlı ve Karlı Köyleri Yaylalarının İçme Suyu ihtiyacının karşılanmak üzere memba tahsisi ile ilgili 16/11/2015 tarih ve 37 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde, 7478 sayılı Köy İçme Suları Hakkındaki Kanun, 5286 sayılı ile 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanunun 2. maddesinin (e) bendi gereğince İlimiz Özel İdaresince ön projesi tamamlanan, İlimiz Ardanuç İlçesine bağlı Aşağıırmaklar Köyü sınırları içerisinde Ziyaret Tepe Altı mevkiindeki Q=3.00 lt/sn verimli Tepe membasının Q=0.84 lt/sn’lik kısmının, İlimiz Merkez İlçesine bağlı Seyitler, Varlık, Vezirköy Köyleri Yaylaları ile Ardanuç İlçesine bağlı Harmanlı ve Karlı Köyleri Yaylalarının içme suyu ihtiyaçlarında kullanılmak üzere memba itiraz bulunmadığından, itirazsız memba tahsisi yapılmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 13: 10 Nisan 2012 tarih  ve 28260 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi hükümleri uyarınca iptal ve ihdas edilen norm memur kadro cetvellerinin görüşülmesi.

KARAR: 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. maddesine istinaden “Norm Kadro İlke ve Standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Bu ilke ve standartlar çerçevesinde norm kadro çalışmasını İl Özel İdareleri yapar veya yaptırır.” denilmektedir.

İl Özel İdaresinde mevcut çalışmakta olan Memur ve işçi personeller için 10/04/2012 tarih ve 28260 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi hükümleri uyarınca;  İl Jandarma Komutanlığında Sivil Memur olarak görev yapan Hüseyin BOZKURT Valilik Makamının 28/08/2015 tarih ve 8464 sayılı Personel Hareketleri Onayı ile naklen tayinle İl Özel İdaresine 3.dereceli Veri Hazırlama Kontrol İşletmesi kadrosuna atanmış olup, 05/10/2015 tarihinde görevine başlamasının Meclisin bilgisine sunulmasına, İl Özel İdaresi Genel Hizmetleri Sınıfında Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosunda görev yapmakta iken 2015 yılında açılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı sonucu başarılı olan Gülbahar Tanrıseven’in3. dereceli Şef kadrosunun iptal edilerek 5. dereceli Şef kadrosuna atanmasına, ekli boş kadro ve dolu kadro değişikliği cetvellerinde gösterilen kadroların yeniden iptal ve ihdas edilmesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 14: 5302  sayılı  İl  Özel  İdaresi  Kanununun  36. maddesi  hükümleri  uyarınca  Tam Zamanlı olarak çalıştırılan 1 adet Sözleşmeli Personelin 2015 yılı ücretinin belirlenmesi.

KARAR: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 31/12/2005 tarih ve 11493 sayılı Genelgesinin 4. maddesinde “Sözleşmeli personele ödenecek ücret ilgili kurumların meclisi tarafından ve 5393 sayılı Kanunun 49’uncu maddesi kapsamında net tutar olarak tespit olunacaktır.” Denilmiştir.

İl Özel İdaresinin ihtiyacı üzerine 1 adet Jeoloji Mühendisi çalıştırılmak üzere mülakat yapılmış, bahse konu mülakatta Jeoloji Mühendisi Uğur BAYRAMOĞLU başarı göstererek Valilik Makamının 13/11/2015 tarih ve 11045 sayılı onayı ile Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılması uygun görülmüştür.

İl Özel İdaresinde Jeoloji Mühendisi kadrosunda Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılacak olan personele, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Genelgesi ile İçişleri Bakanlığının 31/10/2005 tarih ve 11493 sayılı Genelgenin 18. maddesine istinaden Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel ücretinin 18/11/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Jeoloji Mühendisinin Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel net ücretinin 1.500,00.-TL, ek ödeme ücretinin ise 2 sayılı cetvelde gösterilen 1.026,29.-TL olarak belirlenmesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 15:6085  sayılı  Sayıştay  Kanunu  uyarınca İl  Özel  İdaresinin  Denetimi  sonucu Sayıştay Başkanlığınca düzenlenen 2014 yılına ait Denetim Raporunun Meclisin bilgisine sunulması.

KARAR:  6085 sayılı Sayıştay Kanunu hükümleri uyarınca, İl Özel İdaresinin 2014 yılı denetimi sonucunda düzenlenen Sayıştay Başkanlığının 26/10/2015 tarih ve 609934-48365 sayılı yazıları ekinde gönderilen “Sayıştay Denetim Raporu” 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun Denetimin Kapsamı ve Türleri başlıklı 38. maddesine istinaden “… Denetime ilişkin sonuçlar Kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur.” Denilmektedir.

6085 sayılı Sayıştay Kanunu hükümleri uyarınca, İl Özel İdaresinin 2014 yılı denetimi sonucunda düzenlenen Sayıştay Denetim Raporunun, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 38. maddesine istinaden Meclisin bilgisine sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 16: 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddeleri hükümleri uyarınca düzenlenen 2015 yılına ait performans planının görüşülmesi.

KARAR: 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddeleri hükümleri uyarınca hazırlanan İlimiz Özel İdaresinin 2015 yılına ait performans planı üzerinde yapılan müzakereler neticesinde;

İlimiz Özel İdaresinin 2015 yılına ait performans planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddeleri hükümleri uyarınca kabulüne, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 17: İlimiz Özel İdaresinin 2016 yılı bütçesi  ile izleyen  iki yılın  gelir ve  gider bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

KARAR: İl Encümenimizin 8 Eylül 2015 tarih ve 132 sayılı kararı ile tetkik ve tasdiki için Meclisimize tevdii olunan; İlimiz Özel İdaresinin 2016 yılı Gelir ve Gider Bütçesi ile 2016 yılı Bütçe Kararnamesi üzerinde yapılan müzakereler neticesinde, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 45. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. maddesi gereğince 2016 yılı ve izleyen iki yıl bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesi sonucu düzenlenen 27/11/2015 tarih ve 20 sayılı rapor ile Meclisimize sunulan Bütçe ve bağlı belgeler üzerinde yapılan müzakereler neticesinde; İl Encümeninin 08/09/2015 tarih ve 132 sayılı kararı ile Meclisimize sunulan İl Özel İdaresinin 35.000.000,00.-TL miktarındaki 2016 yılı tahmini Gelir ve Gider Bütçesinin;Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesinin 1-(a) fıkrasına istinaden 11 maddelik 2016 yılı Bütçe Kararnamesi madde madde ve bağlı cetvellerin yapılan açık oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile, kurumsal kodlaması yapılan ve Yönetmeliğin 29. maddesinin (b) fıkrasına göre 2016 ve izleyen iki yıl gider bütçesinin açık oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile, Yönetmeliğin 29. maddesinin (c) fıkrasına istinaden 2016 yılı gelir bütçesinin, ekonomik sınıflandırmanın 1. düzeyine göre yapılan açık oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile, Ayrıntılı harcama programları ile finansman programları toplamları üzerinden birinci düzeyinde yapılan açık oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 45. maddesi hükümleri uyarınca 2016 ve izleyen iki yıl bütçesinin kabulüne, yapılan açık oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 18: 1.Başkan Vekili Muhammet Çakmak’ın Başkanlığında 30/11/2015 Pazartesi günü Saat 11:00’da toplanan İl Genel Meclisimizde; Gündeme dahil olmamakla birlikte 1. Başkan Vekili Muhammet Çakmak tarafından Meclisin oyuna sunularak Gündeme Üçüncü madde olarak dahil edilmesi mevcudun oybirliği ile kabul edilen İl Genel Meclisi Başkanımız Hasan Dilberoğlu’nunizinli sayılması görüşüldü.

KARAR: İlimiz İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Dilberoğluİlimiz Özel İdaresinin de üyesi olduğu Vilayetler Hizmet Birliğinin 30 Kasım 2015 Pazartesi günü Saat 11:00’da Vali Galip Demirel Ankara Vilayetler Evinde yapılacak olan 41.Olağan Genel Meclis toplantısına katıldığından 30/11/2015 tarihinde yapılacak olan Meclis toplantılarına katılamayacak olan İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Dilberoğlu’nun, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 21. maddesi hükümleri uyarınca izinli sayılmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi. (Hayati Akbaş)