Artvin Kalesi

0
1452
artvin-kalesi-ana
artvin-kalesi-ana

Herhangi bir kitabesi bulunmayan kalenin hangi tarihte inşa edildiği kesin olarak bilinmemektedir. Ancak çevrede aynı plan ve teknikte inşa edilen birçok iç kalelere rastlanmaktadır. Diğerlerinde olduğu gibi, burada da küçük bir şapelin varlığı, Ortaçağda yörede yaşayan Hıristiyan medeniyetince yani Bagratlılar tarafından X. yy’da kurulmuş olmalıdır.

Stratejik konumu itibarı ile Osmanlılar zamanında tamir edilerek kullanılmıştır. Günümüzde, 211. Jandarma Hudut Alayı’nın sahası içerisine kaldığından izinle gezilmektedir. Bu yüzden de oldukça sağlam kalmıştır. Kale, Erzurum ve Samsun bağlantılı devlet karayolunun Artvin şehir merkezine çıkış sağlayan noktada; Çoruh ırmağı üzerinde yer alan Artvin Köprüsü’nün karşı yanında yükselen ve ırmak tabanından 70.00 m yüksekliğe tırmanan ana kaya üzerine kurulmuştur. Kalenin giriş yeri, şehir merkezine yaklaşık 3 km uzaklıktadır. Toplam alanı 1600 m² olan kale, topografik itibariyle üç kademeden oluşan, yamuk bir plan göstermektedir. Kalenin iki adet girişi vardır.
Bu girişlerden en önemlisi güneybatı köşesinde bulunmakta olup iki aşamalı olarak planlanmıştır. Şehir tarafına bakan bunlardan iki kapı, kalenin en alt kısmını teşkil eden bölüme girişi sağlamaktadır. Buradaki ikinci kapıyla da merkezi teşkil eden kısma geçilmektedir. Orta mekânın kuzeydoğu yönündeki sur duvarı üzerinde Çoruh Irmağı’na açılan kalenin ikinci giriş kısmı yer almaktadır. Bunlardan sonra, asıl kısmın güneybatısında ana kaya üzerine oturtulmuş ve kalenin en yüksek bölümünü teşkil eden, üçüncü kademeyi oluşturan kule gelmektedir. Kale, Ortaçağdan günümüze ulaşan (Artvin şehir merkezine en yakın) ünik bir eser olarak, önemini korumaktadır.