Artvin TSO Yetki Alanımızda Yaklaşık 2000 Kayıtlı Dosyamız Var

0
582
Artvin Ticaret Sicili Müdürü Yaşar Kars, sicil işlem verileri ile ilgili olarak bilgi paylaşımında bulundu.

ARTVİN-Artvin Ticaret Sicili Müdürü Yaşar Kars, sicil işlem verileri ile ilgili olarak bilgi paylaşımında bulundu.

Yaşar Kars, Sicil Müdürlüklerinin ticaret sicili kayıtlarının tam ve sağlıklı tutularak, hukuk kuralları çerçevesinde kayıtların aleniyetinin ve üçüncü kişiler dâhil, tarafların hukuki güvenliğinin teminat altına alınmasını sağlamak amacıyla kurulduğunu, 13.01.2011 tarihli 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 26’ıncı maddesi gereğince hazırlanan yönetmeliğe göre görev yaptıklarını ifade etti.

  Kars, Ticaret Sicil Kayıtlarının Tapu ve Nüfus Kayıt sistemi gibi zaman aşımı olmadan muhafaza edildiğini belirten Kars, toplamda bünyelerinde terkin edilmiş dosyalarla birlikte yaklaşık 2 Bin dosyanın arşiv kayıtlarının tutulduğunu, terkin edilmemiş olan dosya sayısının ise 847, terkin edilmiş dosya sayısının ise 913 olduğunu söyledi.

 İşletme türlerine göre dağılımını ise sayısal verilere göre; “Anonim Şirket: 70, İktisadi Devlet Teşekkülü (İDT): 2, Kolektif Şirket: 5, Kooperatif: 81, Limited Şirket: 313, Gerçek Kişi İşletmesi: 373, Vakıf İktisadi İşletmesi: 2, Diğer İktisadi İşletmeler: 1” olarak açıklayarak, bu dosyalardan, 2015 öncesi terkin edilmiş ve kusurlular hariç tamamının, Merkezi Sicil Kayıt Sistemine (MERSİS) işlendiğini belirtti.

  Yaşar Kars konuyla ilgili bizimle ayrıca şu bilgileri paylaştı; “ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapıyoruz. Yetki alanımız ve verdiğim rakamlar Artvin Merkez, Yusufeli, Şavşat ve Ardanuç ilçelerini kapsamaktadır. Nisan 2017 itibariyle yeni MERSİS sistemi üzerinden tescil işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Kayıtlarımızda tüccar ve tacir sınıfında, gerçek ve tüzel işletmeler bulunmaktadır.

Kayıtlarımız bünyesinde 2016 yılında 175 tescil işlemi yapılmış olup, bu yıl 25.08.2017 itibariyle bu rakam 152 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılından belirttiğim tarihe kadar, yetki alanımızda 93 açılış ve 25 kapanış tescil işlemi yapılmıştır. Bu işlemler paralelinde 474 gelen evrak arşivlenmiş, 380 resmi yazıya cevap verilmiştir. Ayrıca Sicil Tasdiknamesi, Yetki Belgesi ve Sicil Gazetesi Onayı gibi işlemlerin sayısı ise 467 olarak kaydedilmiştir.”