Artvin Türk Eğitim-Sen Açtığı Davayı Kazandı

0
775

ARTVİN-Artvin Yurt Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Türk Eğitim-Sen üyesi Hikmet Dalkılıç adına Türk Eğitim Sen olarak açılan davada, Rize İdare Mahkemesinin 2015/276 E., 2015/655 K. sayılı ve 04.11.2015 tarihli kararıyla, Artvin Fen Lisesinde öğretmen olarak görev yapmakta iken, Artvin Yurt Müdürü görevine atanan Tamer Yıldırım’ın Ankara 14. İdare Mahkemesinin 2014/1252 E. sayılı ve 16.09.2014 tarihli yürütmeyi durdurma kararı uyarınca görevine son verilmesinden sonra tekrardan Artvin Yurt Müdürü olarak görevlendirilmesine ilişkin işlemin iptaline karar verdirdi.

Artvin Türk Eğitim-Sen tarafından yapılan açıklamada kararın gerekçesinde şu ifadelerin yer aldığı açıklandı: “Kararın gerekçesinde, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 2014/1252 E. sayılı ve 16.09.2014 tarihli yürütmeyi durdurma kararı üzerine, sınavsız olarak atanan Tamer Yıldırım’ın görevine son verilerek boşalan yurt müdürlüğü kadrosuna dava dışı N.Y.’nin görevlendirildiği, dava konusu işlem ile de N.Y.’nin görevine son verilerek Tamer Yıldırım’ın tekrardan yurt müdürü olarak görevlendirilmesi ile gerek Danıştay 5. Dairesinin 2012/4736 E. sayılı yürütmeyi durdurma kararı ve gerekse Ankara 14. İdare Mahkemesinin 2014/1252 E. sayılı yürütmeyi durdurma kararının biçimsel nitelikteki uygulamalar ile etkisiz ve geçersiz kılındığı, öte yandan yurt müdürlüğü kadrosunun “geçici” nitelikteki bir hizmet ya da değişen ve gelişen sosyal, ekonomik ve kültürel koşulların sonucu olarak ortaya çıkan henüz örgütsel altyapısı oluşturulmamış yeni bir kamu hizmeti olmaması nedeniyle içeriği Danıştay içtihatları ile doldurulan görevlendirme ile doldurulamayacağı” belirtilmiştir.