Artvin’de KETEM Çalışmaları Devam Ediyor

0
1249

 

ARTVİN-Artvin İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda Halk Sağlığı Müdürü Dr. Abdullah Güleç’ in başkanlığında HPV (HumaPapillomaVirus) toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya İl Halk Sağlığı Müdürü, Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanı, Tıbbi-Sağlık Hizmetleri Uzmanı, Hastane Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürleri, Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimleri ve Aile Hekimleri katıldı.

Ketem ile ilgili “Sağlık Taramaları” konusu ele alındığı toplantı, Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Dr. Osman Dursun’ un sunumuyla başladı. Sunum sonunda karşılıklı fikir alış verişleriyle ilimizin son durumu değerlendirildi bu yılki çalışmalar planlandı. Halk Sağlığı Müdürü Dr. Abdullah Güleç’ in yapmış olduğu değerlendirmelerde; “Geçirmiş olduğumuz yılı değerlendirdiğimizde bir önceki yıla göre ilerleme kaydettiğimizi daha çok kişiye ulaştığımızı görmekteyiz. Ama İlimizin hedef nüfusu incelendiğinde çıtayı yükselterek çalışmamızın gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Geniş kapsamlı yapmış olduğumuz bu toplantıda bu yılın daha verimli geçmesi için gerekli sağlam temellerin atılacağı inancındayım. Bu süreçte hekim arkadaşlarımızın, yardımcı sağlık personellerimizin ve ketem çalışanlarımızın hassasiyetle konuyu takip edeceğine ve çalışacağına eminim. Bu çalışmalarda hedefimiz sağlıklı Artvin kadınlarını korumak ve sürecin başında tedbir alarak hastalığı bertaraf etmektir. Bugün koordinasyonda emeği geçen Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğimize, TSM Sorumlu Hekimlerimize ve Aile Hekimlerimize teşekkürlerimi sunar, çalışmamızın beklediğimiz hedefler doğrultusunda gerçekleşmesini temenni ederim” ifadelerinde bulundu.

Ketem ile ilgili “Sağlık Taramaları” konusunun anlatıldığı toplantıda; “Serviks Kanseri: Kadınlara görülen kanser türleri içerisinde önemli bir orana sahip olan serviks kanserinin tarama programlarının, gelişmiş ülkelerde yaygın bir biçimde uygulamaya konulmasından sonraki ciddi oranlardaki düşüşüne paralel olarak, tüm gelişmiş ülkelerde tarama programları Sağlık Politikalarının temelini oluşturmaya başlamış ve Sağlık Politikaları içerisinde vazgeçilmez koruyucu hekimlik uygulaması olmuştur.

Neden HPV?

HPV’ler (özellikle 16 ve 18 genotipleri) hemen hemen tüm servikalkarsinomlarınetyolojik ajanıdır (yüzde 99,7).Yüksek-dereceli servikalintraepitelyalneoplazilerde (CIN 2 +) mikrobiyolojik HPV tanı testlerinin klinik duyarlılığı sitolojik tanıya göre daha yüksektir. Virüsü saptayan digene HPV Testi servikal kanser riskini hastalık henüz gelişmeden ortaya çıkarır.CIN2+ lezyonlar için tek bir pap-testin sensitivitesi çok düşüktür. Pap-testin yanlış negatiflik oranı çok yüksektir (yüzde 15 – 70 aralığında). Pap-test Patoloji Uzmanı sayısı ve iş yüküne bağımlıdır.

Bazen 2-3 ayda sonuç alınmakta, hasta numune verdiğini personel de numune aldığını unutmaktadır. Pap-testin tekrarlana bilirliği düşüktür. Pap-test servikaladenokarsinom tanısı koymada yetersiz kalabilmektedir. Sitoloji tabanlı etkin taramalara rağmen servikaladenokarsinominsidansı artmaktadır.

İşleyişi

HPVSOnucuToplum Sağlığı Merkezlerine (Ketem, Açsap, TSM) yada Aile Sağlığı Merkezlerine müracaat eden veya gezici aracın ulaştığı ve hedef grup içinde yer aldığı tespit edilen kişilerin Aile Hekimliği Bilgi Sistemine (HSBS veya AHBS) kaydı yapıldıktan sonra, HPV taraması örnekleri TSM veya ASM personellerince alınarak, her hafta belirli bir günde illerdeki Halk Sağlığı Müdürlüklerince toplanıp, laboratuvarlara transferi sağlanır. Şehir içi ve şehirlerarası laboratuvarlara transferi THSK / Halk Sağlığı Müdürlüklerince sağlanacaktır. Tüm numuneler il bazında, TSM ve ASM bazında barkot ile özel yazılım programı ile takip edilmektedir. Tüm Türkiye’de 81 ilde birinci basamakta ücretsiz olarak yapılan bir tarama projesi. Hastaneye Verilecek Bilgiler ise, korkmalarına gerek yok, kanser olduğu anlamına gelmez. Kişinin risk altında olduğunu gösterir. HPV cinsel yol ile bulaşan bir enfeksiyon olmakla beraber, Latent dönemi 10 yıldan uzun olabilir. Tırnaktan veya anneden bebeğe geçiş bildirilmiştir. HPV hakkında bildiklerimiz her geçen gün artmakta, son 5 yılda bilinen HPV tipi sayısı 50’den, 200’ün üzerine çıkmıştır. Erken teşhis imkânı olacak. Kadınların kolposkopi için sevk edilmesi gerekir. Uygun tedavi ile tamamen kurtulacaklar. Sunulan Hizmet Değeri: HPV DNA Testi her yerde yaptırabileceğiniz bir test değil.2. ve 3. Basamakta Sadece OnkologPatalog HPV Dna Testi isteyebilmektedir. SUT Fiyatı da 950 TL’dir. HPV DNA Testi piyasa da 400 TL ile 1500 TL arasında yapılmaktadır. Kamu’daPapSimear ve Patoloji Sonucu 30 TL. Özel’de PapSimear ve Patoloji sonucu içi 30 ile 80 TL arasında fark istenmektedir.Bu Proje İle; Ortalama 900-1000 TL’lik Bu Hizmet, 1. Basamakta Görev Yapan Bütün Sağlık Çalışanlarımız Aracılığıyla, Tüm Kadınlarımıza Tamamen Ücretsiz Olarak Sunulmaktadır.Kadınlar’da görülen en ölümcül 2.Kanser Türü Olan Serviks Kanseri’ni engellemek elimizde” ifadelerine yer verildi.