Artvin’de Nisan Ayı İl Genel Meclisi Kararları Açıklandı

0
597

ARTVİN-Artvin İl Genel Meclisi Nisan Ayı İl Genel Meclisi Kararlarını açıklandı. Artvin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda yapılan toplantılarda bu ay İl Genel Meclisi, gündeminde bulunan 15 gündem maddesini ele alarak karara bağladı.

İl Genel Meclisi Mart ayı toplantıları, Artvin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. İl Genel Meclis Başkanı Hasan Dilberoğlu ve başkan vekillerinin başkanlığında yapılan toplantıların ardından İl Genel Meclisi, gündeminde bulunan 19 konuyu ele alarak görüştü ve karara bağladı.

Nisan ayı toplantılarında İl Genel Meclisi aşağıdaki konuları görüşerek karara bağladı;

Madde 1: Artvin İli Borçka  İlçesine   bağlı  Karşıköy   Köyü  bağlılarından   Yüksek (Zedoban) ve Dereiçi’nin (Kinsğuret) birleşerek merkezi Yüksek (Zedoban) bağlısı olmak üzere ana Köyden ayrılarak “Zedoban Köyü” ismiyle bağımsız ve müstakil bir Köy haline getirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Karar: İl Genel Meclisimizin 08.03.2017 tarih ve 22 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Artvin İli Borçka İlçesine bağlı Karşıköy Köyü bağlılarından Yüksek (Zedoban) ve Dereiçi’nin (Kinsğuret) birleşerek merkezi Yüksek (Zedoban) bağlısı olmak üzere ana Köyden ayrılarak “Zedoban Köyü” ismiyle bağımsız ve müstakil bir Köy haline getirilmesi ile ilgili 14.03.2017 tarih ve 3 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde;

Artvin İli Borçka İlçesine bağlı Karşıköy Köyü Muhtarı Mehmet KOCAMAN tarafından Borçka Kaymakamlığına verilen 03.06.2016 tarihli dilekçe ekinde bulunan Köy Muhtar ve İhtiyar heyetinin 02.05.2016 tarih ve 11 sayılı kararı ile aynı Köye bağlı Yüksek (Zedoban) bağlısından seçmen yeterliliğine sahip 263 Dereiçi (Kinsğuret) bağlısından 138 olmak üzere toplam 391 seçmenin müşterek imzası ile Yüksek (Zedoban) ve Dereiçi (Kinsğuret) bağlılarının birleşerek merkezi Yüksek (Zedoban) bağlısı olmak üzere “ZEDOBAN KÖYÜ” adıyla bağımsız ve müstakil köy kurulmasını içeren talepleriyle Borçka Kaymakamlığına yapmış oldukları müracaatlarına istinaden İlçe Kaymakamlığının 07/06/2016 tarih ve 644 sayılı yazılarıyla uygun görülmesi üzerine “Sınır Anlaşmazlığı, Mülki Ayrılma ve Birleşme ile Köy Kurulması ve Kaldırılması Hakkındaki Yönetmenliğinin 17. 26. ve 28. maddeleri gereğince işlem yapılmak üzere Valilik Makamının 15/08/2016 tarih ve 5389 sayılı olurlarıyla görevlendirilen Komisyon tarafından düzenlenen dosyanın incelenmesi neticesinde;

Müstakil ve bağımsız Köy olmak isteyen bağlılarda 28/10/2016 tarihinde nüfus yazımı yapılmış, yapılan nüfus yazımında 545 nüfus tespit edilmiştir.

Karşıköy Köyünde 2015 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı tarafından düzenlenen adrese dayalı nüfusunun 637 olduğu bu nüfusa göre 637-545= 92 (Ana Köye kalan nüfus) olarak tespit edilmiş, tespit edilen bu nüfusa göre ana Köy nüfusunun Yönetmelikte ön görülen 150’in altına düştüğünün anlaşılması üzerine gerek köy halkının gerekse birleşerek Köy olma talebinde bulunan halkın talebi üzerine Karşıköy Köyünün tamamında aynı gün nüfus yazımı yapılmış, yapılan bu nüfusta Karşıköy Köyünün nüfusunun 910 olduğu tespit edilmiştir.

Düzenlenen her iki nüfus listeleri Borçka İlçe Nüfus Müdürlüğünce 11/11/2016 tarihinde uygunluğu tasdik edilmiş olup, Yüksek ve Dereiçi bağlılarının birleşerek merkezi yüksek olmak üzere Zedoban Köyü olması halinde ana Köyün nüfusunun 910-545=365 kişi olduğu bu nüfusa göre Ana Köy Karşıköy Köyünün nüfusunun Yönetmelikte öngörülen 150 nüfusun altına düşmediği anlaşılmıştır.

İlçe Nüfus kayıtlarına uygunluğu tasdik edilen bu nüfus içerisinden seçmen yeterliliğine sahip 1998 ve daha büyük doğumlu olmak kaydıyla 428 vatandaş seçmen listelerine geçirilmiş ve 25/12/2016 Pazar günü Yüksek (Zedoban) Mahalle Cami avlusunda Halk oylaması yapılmış, yapılan Halk oylamasına 382 seçmen katılmış, katılan seçmenlerden 380 seçmen Köy kurulması yönünde EVET oyu kullanmış ve 2 seçmen ise HAYIR oyu kullandığı tespit edilmiştir.  Ayrıca Bölgenin;

1-Coğrafi Durum: Bağımsız Köy olma talebinde bulunan Yüksek (Zedoban) bağlısı ile Ana Köy olan Karşıköy Köyü arasında ilişkilerde güçlük yaratan ve coğrafi bütünlüğü engelleyen yüksek dağlar, tepeler, büyük akarsular, geçilmesi ve aşılması zor vadiler, dik ve yalçın yamaçlar, göller, barajlar ve benzeri tabii engeller bulunmadığı fakat sürekli bakım yapılmadığı takdirde derelerden ve yüksek alanlardan kaynaklanan sel ve toprak kaymalarından dolayı ulaşımın engellendiği,

2-Ekonomik Durum ve Pazar İlişkileri: Bağımsız Köy olma talebinde bulunan Yüksek (Zedoban) bağlısının Bağımsız Köy olmadan önce  ve sonrasında başlıca geçim kaynağının çay, fındık ve tarım ürünleri olduğu,

3-Nüfus Durumları: Ana Köy olan Karşıköy Köyünden ayrılarak Köy olmak isteyen Yüksek ve Dereiçi bağlılarında ayrı ayrı yazım yapılarak Borçka İlçe Nüfus Müdürlüğünce tasdik edilen nüfus sayımına göre 910 kişi olduğu, ayrılmak isteyen Yüksek ve Dereiçi’nde (Kinsğuret)  28.10.2016 tarihinde yapılan nüfus yazımında 545 kişinin yaşadığı tespit edilmiş, tespit edilen bu nüfusa göre Yüksek ve Dereiçi (Kinsğuret) bağlılarının ana Köyden ayrılarak müstakil Köy olması halinde bağlı bulunduğu Karşıköy Köyünün nüfusunun (950-545=345) olarak belirlendiği, buna göre Yönetmelikte öngörülen 150’nüfustan aşağıya düşmeyeceğinin anlaşıldığı,

4-Kamu Hizmetlerinden Doğan İlişkiler: Müstakil Köy olma niteliğine sahip Yüksek ve Dereiçi (Kinsğuret) bağlılarında kadrolu imamı bulunan her iki bağlıda ayrı ayrı bir Camiinin mevcut olduğu, içme ve kullanma sularının kendi imkânlarıyla sağlandığı,

Ana Köy ile ayrılacak olan Yüksek ve Dereiçi (Kinsğuret) bağlıları arasında Sosyal ilişkiler mevcut olup bu mahallelerin ayrılarak müstakil köy olmaları halinde kamu hizmetlerinden daha çok yararlanacağı, köy bütçesine kavuşacağı, köy tüzel kişiliğine sahip olması yönünde de faydalı olacağı,

5-Sınır İlişkileri: Yüksek (Zedoban) bağlısının bağlı bulunduğu Borçka İlçesine 15 km’den 2 km’si stabilize 13 km’si asfalt olup, ayrılacağı Anaköy Karşıköy Köyü Köy merkezine 5,6 Km. mesafede bulunduğu, Köy sınırı 1/25000 ölçekli memleket haritasında Köy Muhtar ve İhtiyar Heyetinin ve Köyün ileri gelenlerinin mahalli isimleriyle belirledikleri mevcut sabit noktalara göre işaretlendiğinden komşu köyler ve ayrılacağı birimler arasında herhangi bir anlaşmazlığın olmayacağı,

6-Orta Malların Durumu: Mevcut Köy orta mallarının tamamen bu yerleşim yerinde oturanlarca meydana getirildiği ve diğer Köy sınırları içinde kalan vatandaşların bu güne kadar bu orta mallardan istifade   etmediklerinden  dolayı  herhangi   bir  sorun  olmayacağı, bağlılardan Yüksek ve Dereiçi’nin (Kinsğuret) bağlı bulunduğu Ana Köyü halkı ile ortaklaşa kullandıkları çayır, mera, yaylak, sıvat ve değirmen gibi ortak malların bulunmadığından ileride herhangi bir değişiklik meydana gelmeyeceği, bağımsız köy olmak isteyen Yüksek ve Dereiçi (Kinsğuret) bağlılarının ayrılacağı Köy halkının hazine arazileri ile Devlet ormanlarından faydalanmasının engellenemeyeceği anlaşıldığından, dosyasında mevcut l/25.000 ölçekli memleket haritasının Kadastro Müdürlüğü Teknik elemanlarından Sefer Özvar tarafından tanzim edilip, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Murat Cavunt tarafından tasdik edilmiş bulunan mahsus krokide gösterildiği üzere;

Başlangıç noktası “Kesiket Boğazı ile Çoruh Nehri’nin birleştiği noktadan başlamak üzere (Asım Uygun ve Necmettin Özçelik’e ait taşınmazların müşterek sınırı takiben eski patika yola, güneydoğu istikametinden patika yolu takiben Necmettin Özçelik taşınmazın mülkiyet sınırının bitim noktası) buradan kuzey doğuya doğru Yasak Mevkiye çizilen hat, buradan 634 rakımlı Kilise Tepesine çizilen hat, buradan güneydoğuya doğru 1031 rakımlı yöresel adıyla Nabakev Tepesine çizilen hat, buradan 1093 rakımlı tepeye çizilen hat, buradan güneye doğru 1244 rakımlı Boynar Tepe’sine çizilen hat, buradan batıya doğru 892 rakımlı Kürt Yatağı (Kürt nazalı) denilen yere çizilen hat, buradan 708 rakımlı tepeye çizilen hat, buradan Çoruh Nehri ile Narvan Mevkisinin birleştiği nokta, buradan kuzeye doğru Çoruh Nehrini takiben Kesiket boğazı ile Çoruh Nehrinin birleşim yerine çizilen hat” arasında kalan yeri sınır kabul edilerek, içerisinde kalan bölgenin Borçka İlçesine bağlı olarak “ZEDOBAN KÖYÜ” ismiyle müstakil bir köy haline getirilmesine, (Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklı kalmak üzere) 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2/D maddesi gereğince belirlenmesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 2: İlimiz Arhavi İlçesine bağlı Güngören Köyü ile Rize İli Fındıklı İlçesine bağlı Kıyıcık Köyü arasında aynı zamanda iki İl sınırında meydana gelen sınır ihtilafının çözümü ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Karar: İl Genel Meclisimizin 08.03.2017 tarih ve 23 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İlimiz Arhavi İlçesine bağlı Güngören Köyü ile Rize İli Fındıklı İlçesine bağlı Kıyıcık Köyü arasında aynı zamanda iki İl sınırında meydana gelen sınır ihtilafının çözümü ile ilgili 16.03.2017 tarih ve 4 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde;

Artvin İli Arhavi İlçesine sağlı Güngören Köyü ile Rize İli Fındıklı İlçesine bağlı Kıyıcık Köyü arası aynı zamanda iki il sınırları arasında meydana gelen sınır anlaşmazlığına çözüm getirmek amacıyla 11 Mayıs 1988 tarih ve 19811 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Sınır Anlaşmazlığı, Mülki Ayrılma ve Birleşme İle Köy Kurulması ve Kaldırılması Hakkındaki Yönetmeliğin” 8. maddesi gereğince;

Artvin Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğünün 24.08.2016 tarih ve 5695 sayılı ile Rize Valiliğinin 02.09.2016 tarih ve 6842 sayılı Olurları ile oluşturulan Komisyon tarafından taraf Köylerin Muhtar, İhtiyar Heyeti ve bilirkişilerinin de hazır bulunmasıyla 21.09.2016 Çarşamba günü saat 10.00’da mahallinde bir araya gelindiği,

Her iki taraf heyetlerinin Muhtar, İhtiyar heyetleri ve bilirkişilerinin sınır noktalarının farklı yerlerde olduğunu göstermeleri üzerine 21/09/2016 tarihinde anlaşmazlık tutanağı düzenlenerek heyetler tarafından ortak imza altına alındığı, aynı gün komisyonumuzca, 11 Mayıs 1988 tarih ve 19811 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Sınır Anlaşmazlığı, Mülki Ayrılma ve Birleşme İle Köy Kurulması ve Kaldırılması Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Rize İli heyetinden ayrı olarak müstakil çalışmalar neticesinde hazırlanan 18/01/2017 tarihli raporun incelenmesi sonucunda; Artvin İli Arhavi  İlçesine bağlı Güngören  Köyü ile Rize  İli Fındıklı İlçesine bağlı Kıyıcık Köyü arası aynı zamanda iki il sınırları arasında meydana gelen sınır anlaşmazlığının çözümü ile ilgili olarak; 1/25.000 ölçekli memleket haritasında (F 46 B4) gösterildiği üzere kıyı şeridinde bulunan 1 nolu nokta (Y:688648.64, X:4578193.61) başlangıç noktası alınarak buradan güneydoğu istikametinde Artvin-Rize Karayolunu kesen 75 metrelik hat ile Kadavadu deresinin yatağında bulunan ve haritada gösterildiği gibi 2 nolu nokta (Y:688686.60, 4578128.20), bu noktadan devamla Kadavadu deresinin dere yatağı takip edilmek sureti ile dere yatağı boyunca tespit edilen ve haritada sıralı olarak numaralandırılmış olan 3 nolu nokta (Y:688707.87, X:4578130.29), 4 nolu nokta (Y:688726.13, X:4578122.86), 5 nolu nokta (Y:688744.65, X:4578125.48), 6 nolu nokta (Y:688754.91, X:4578130.19), 7 nolu nokta (Y:688761.06, X:4578136.57), 8 nolu nokta (Y:688768.29, X:4578153.68), 9 nolu nokta (X:688794.23, 4578168.12), 10 nolu nokta (Y:688816.35, 4578169.10), 11 nolu nokta (Y:688824.95, X:4578165.63), 12 nolu nokta (Y:688831.69, X:4578166.64), 13 nolu nokta (Y:688867.29, X:4578143.10), 14 nolu nokta (Y:688890.68, X:4578111.01), 15 nolu nokta (Y:688918.60, X:4578086.78), 16 nolu nokta (Y:688921.22, X:4578083.01), 17 nolu nokta (Y:688930.53, X:4578048.97) ile numaralı noktaların birleştirdiği hat ile yine aynı dere yatağında bulunan ve sınır anlaşmazlığına konu olan hattın son noktası olan ve haritada 18 nolu nokta (Y:688955.62, X:4578031.04)  numarası ile ifade edilen noktaları birleştiren hattın sınır olarak 5442 sayılı İller İdaresi Kanununun 7267 sayılı Kanunla Değişik 2/D. maddesi gereğince belirlenmesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 3: İlimiz Merkez İlçesine bağlı Salkımlı Köyü sınırları içerisinde  Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından yapılması planlanan “İdari Hizmet Binası” projesine ait imar planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümler uyarınca onaylanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Karar: İl Genel Meclisimizin 10.03.2017 tarih ve 29 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İlimiz Merkez İlçesine bağlı Salkımlı Köyü sınırları içerisinde Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından yapılması planlanan “İdari Hizmet Binası” projesine ait imar planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümler uyarınca onaylanması ile ilgili 22.03.2017 tarih ve 6 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde; Artvin İli Merkez İlçesine bağlı Salkımlı Köyü sınırları içerisinde yer alan tapuda 160 ada, 3 ve 9 nolu parseller ile 161 ada, 1, 2, 3, 16, 17 ve 18 nolu parseller üzerine F48-B-11-C, F48-B-11-C-4-B pafta nolu taşınmaz üzerine Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından yapılması planlanan “İdari Hizmet Binası” projesine ilişkin herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı ve kurum görüşlerinde herhangi bir sakınca olmadığından, hazırlanan 25364 pin numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 25365 pin numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddeleri hükümleri uyarınca onaylanmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 4: 10/06/2007 tarih  ve  26548 sayılı  Resmi  Gazetede  yayınlanarak  yürürlüğe giren İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 13. maddesi hükümleri uyarınca norm işçi kadro cetvellerinin yeniden belirlenmesi.

Karar: 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. maddesine istinaden “Norm Kadro İlke ve Standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Bu ilke ve standartlar çerçevesinde norm kadro çalışmasını İl Özel idareleri yapar veya yaptırır.” denilmektedir.

İl Özel İdaresinde mevcut çalışmakta olan işçi personeller için 10/06/2007 tarih ve 26548 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 13. maddesine istinaden; İl Özel İdarelerinde unvanlar ve personel grupları itibariyle memur ve işçi kadro sayısının; bu Yönetmeliğin ekinde yer alan norm kadro standartları cetvellerinde unvanlar ve personel grupları itibariyle kendi alt grupları için belirlenmiş memur norm kadro sayısından fazla olan kısmı ile mevcut dolu sürekli işçi kadro sayısının alt gruplar itibariyle kendileri için belirlenmiş olan toplam sürekli işçi norm kadro sayısından fazla olan kısmı dondurulmuş olup, sayı itibariyle dondurulan bu kadrolardan boş olanlar bu Yönetmeliğe uygun olarak Meclis kararı ile iptal edilir. denildiğinden,

Emeklilik nedeniyle boşalan; 3 adet İş Makinesi Operatörü, 1 adet İş Makinesi Sürücü Operatörü, 1 adet Sürveyan ve 1 adet Bina ve Mal Bakıcısı kadrolarının iptal edilerek,  1 dolu Ateşleyici, 8 dolu Bina ve Mal Bakıcısı, 7 dolu Büro Görevlisi, 1 dolu Elektrik Teknisyeni, 1 dolu Köy Tesisler Teknisyeni, 4 dolu Sürveyan, 2 dolu Tabancacı, 1 adet dolu Topoğraf, 31 dolu Usta, 4 dolu Düz İşçi, 6 dolu Aşçı,

37 dolu Operatör, 6 dolu Yağcı, 21 dolu Şoför, 6 dolu Ustabaşı, 2 dolu Kaloriferci, 1 dolu Saha Amiri, 1 dolu Teknik Hesapçı, 1 dolu İşletme Teknisyeni, 3 dolu Makine Arazi Teknisyeni, 2 dolu Ambar Görevlisi olmak üzere toplam 146, 6360 sayılı yasa ile kapatılarak 30.03.2014 tarihinde devir edilip 31.03.2014 tarihinde İl Özel İdaresince devir alınan İşçilerden; 3 dolu Düz İşçi, 4 dolu Usta, 6 dolu Şoför, 2 dolu Büro Görevlisi, 1 dolu Operatör, 1 dolu Ustabaşı olmak üzere toplam 17, 3 dolu Bina ve Mal Bakıcısı, 1 dolu Aşçı, 2 dolu Düz İşçi, 1 dolu Teknik Hesapçı olmak üzere Özürlü kadrosunda toplam 7, 1 dolu Bina ve Mal Bakıcısı, 1 dolu Büro Görevlisi, 1 dolu Şoför Eski Hükümlü kadrosunda toplam 3 olmak üzere mevcut Sürekli İşçi kadrosunun yukarıda gösterildiği üzere toplam 173 olarak yeniden belirlenmesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 5: 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun  15. maddesi  hükümleri  uyarınca yeniden görüşülmek üzere iade edilen İl Genel Meclisi üyelerince verilen Önergenin görüşülmesi.

Karar: İl Genel Meclisimizin 09.02.2017 tarih ve 13 sayılı kararı ile İşletme ve İştirakler Müdürlüğü uhdesinde faaliyet gösteren Hopa Esen kıyı Tır Parkının 2017 yılı giriş-çıkış ücreti 25,00.-TL olarak belirlendiği, İl Genel Meclisimizin 07.03.2016 tarih ve 21 sayılı kararı Hopa İlçesi Esen kıyı Tır Parkının zemin betonlanması yapılacağından giriş-çıkış ücretinin 01.05.2017 tarihine kadar 20,00.-TL olarak uygulanmasına karar verilmiş, ancak 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 15. maddesi hükümleri uyarınca yeniden görüşülmek üzere iade edilen karar üzerinde yapılan müzakereler neticesinde; İl Genel Meclisimizin 09.02.2017 tarih ve 13 sayılı kararı ile İşletme ve İştirakler Müdürlüğü uhdesinde faaliyet gösteren Hopa Esen kıyı Tır Parkının 2017 yılı giriş-çıkış ücreti 25,00.-TL olarak belirlendiğinden İl Genel Meclisi üyelerince verilen önergenin reddine yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 6: 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 15. maddesi hükümleri uyarınca yeniden görüşülmek üzere iade edilen, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Ardanuç İlçesi Merkez Mahallesinde bulunan 628,00 M²’lik Bahçeli Kargir İki Katlı Bina, Artvin İli Borçka İlçesi Yeni yol Mahallesinde tapuda 258 ada ve 2 nolu parselde kayıtlı Betonarme 11 Katlı Binada bulunan toplam 5 adet bağımsız Kamu Konutları ile Artvin İli Hopa İlçesi Yukarı Kule dibi Mahallesinde bulunan 3.593,91 M²’lik iki adet Harabe Barut Deposu ile Tarla niteliğindeki taşınmazların, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesi hükümler uyarınca satışının yeniden görüşülmesi.

Karar:  Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Ardanuç İlçesi Merkez Mahallesinde bulunan 628,00 M²’lik Bahçeli Kargir İki Katlı Bina, Artvin İli Borçka İlçesi Yeniyol Mahallesinde tapuda 258 ada ve 2 nolu parselde kayıtlı Betonarme 11 Katlı Binada bulunan toplam 5 adet bağımsız Kamu Konutları ile Artvin İli Hopa İlçesi Yukarı Kuledibi Mahallesinde bulunan 3.593,91 M²’lik iki adet Harabe Barut Deposu ile Tarla niteliğindeki taşınmazların satışının idareye kamu yararı sağlamadığından 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesi hükümleri uyarınca satışının reddine karar verilmiş, ancak 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 15. maddesi hükümleri uyarınca yeniden görüşülmek üzere iade edilen kararın Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun beş gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 7: Mülkiyeti İl Özel İdaresine  ait Ardanuç  İlçesi  Naldekön  Köyü  Arekler  mevkiinde faaliyet gösteren Asfalt Plentinde üretilen asfaltın 2017 yılı satış bedelinin ve Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi Sinema Salonunda yapılacak etkinliklerde uygulanan ücret tarifesinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/o. maddesi hükümleri uyarınca belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Karar: İl Genel Meclisimizin 06.03.2017 tarih ve 18 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Ardanuç İlçesi Naldekön Köyü Arekler mevkiinde faaliyet gösteren Asfalt Plentinde üretilen asfaltın 2017 yılı satış bedelinin ve Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi Sinema Salonunda yapılacak etkinliklerde uygulanan ücret tarifesinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/o. maddesi hükümleri uyarınca belirlenmesi ile ilgili 13/03/2017 tarih ve 6 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,  İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan Ardanuç İlçesi Naldöken Köyü Arekler mevkiinde faaliyet gösteren Asfalt Plentinde 2017 yılında yapılacak sıcak asfalt üretiminde satın alınan Bitüm fiyatı, nakliye giderleri ve diğer üretim maliyetlerindeki artış ve plentin ilçelere olan uzaklığı dikkate alınarak talep olması halinde Köylere Hizmet Götürme Birliklerine, Kamu kurum kuruluşları ile Özel veya Tüzel kişiliklere KDV hariç plent çıkış fiyatı ile nakliye, serme, sıkıştırma dâhil sıcak asfaltın ekte sunulan 2017 yılı ücret tarifesinin, Sinema Salonunun, Konferans, Panel, Toplantı, Tiyatro, Milli Bayramlar gibi özel günlerde kullanılması halinde etkinlik başına Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 1.000,00.-TL, Özel ve Tüzel Kişiliklere 2.000,00.-TL olarak 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/o. maddesine istinaden belirlenmesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde CHP grubunun red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 8: Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Artvin İli Hopa İlçesi Sundura Mahallesinde bulunan Un Fabrikası ve beş katlı Kargir lojman binası ve müştemilatı ile arsası binası Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü adına tahsisi yapılmış, ancak 5 katlı binanın 2, 3, 4 ve 5. katlarının Artvin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne tahsisi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Karar: İl Genel Meclisimizin 10.03.2017 tarih ve 32 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Artvin İli Hopa İlçesi Sundura Mahallesinde bulunan Un Fabrikası ve beş katlı Kargir lojman binası ve müştemilatı ile arsası binası Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü adına tahsisi yapılmış, ancak 5 katlı binanın 2, 3, 4 ve 5. katlarının Artvin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne tahsisi ile ilgili 16/03/2017 tarih ve 9 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Artvin İli Hopa İlçesine bağlı Sundura Mahallesinde tapuda 2828.L pafta, 227 ada ve 34 nolu parselde kayıtlı 6.255,03 M²’lik taşınmaz üzerinde bulunan “Un Fabrikası ve Beş Katlı Kargir Lojman Binası ve Müştemilatı ve Arsası” niteliğindeki taşınmaz İl Genel Meclisimizin 09/10/2009 tarih ve 96 sayılı kararı ile Spor Salonu yapılmak üzere Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmiştir.

Hopa İlçe Özel İdare Müdürlüğünün 25/11/2016 tarih ve 2248 sayılı yazı ekinde gönderilen Artvin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün 20/11/2016 tarih ve 3904 sayılı yazısı ile Hopa İlçesi, Sundura Mahallesinde bulunan söz konusu 5 katlı 509,87 M²’lik binanın Hopa Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere Artvin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne tahsis edilmesi talep edilmiştir.

Artvin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne yazılan 16/12/2016 tarih ve 11861 sayılı “Muvafakat Talebi” konulu yazıya 17/02/2017 tarih ve 29002 sayılı  yazı ile cevap verilmiş olup, söz konusu yerde bulunan 5 katlı binanın zemin ve 1. katının İlçe Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi olarak kullanılmasının planlandığı, binanın diğer katlarının ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne tahsis edilmesinde herhangi bir sakınca görülmediği bildirilmiştir. Ancak mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Artvin İli, Hopa İlçesine bağlı Sundura Mahallesinde bulunan 2828.L pafta, 227 ada ve 34 nolu parselde kayıtlı 6.255,03 M²’lik  “Un Fabrikası ve Beş Katlı Kargir Lojman Binası ve Müştemilatı ve Arsası” niteliğindeki taşınmaz üzerinde bulunan beş katlı idare binasının zemin ve 1. katının Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün uhdesinde kalması koşuluyla 2, 3, 4 ve 5. katların fiziki koşullarının Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca uygun görülmediği için Artvin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce tahsis talebinden vazgeçildiği için İl Genel Meclisimizin 09.10.2009 tarih ve 96 sayılı kararı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü adına yapılan tahsisin devamına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 9: Şehit ve Gaziler Derneği Başkanlığının 06/03/2017  tarihli  dilekçesine istinaden Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Çok Katlı Otopark ve Spor Kompleksi Binasının 1. katında bulunan 6 nolu işyerinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesi hükümleri uyarınca tahsisi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Karar: İl Genel Meclisimizin 10.03.2017 tarih ve 33 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Şehit ve Gaziler Derneği Başkanlığının 06.03.2017 tarihli dilekçesine istinaden Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Çok Katlı Otopark ve Spor Kompleksi Binasının 1. katında bulunan 6 nolu işyerinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesi hükümleri uyarınca tahsisi ile ilgili 17/03/2017 tarih ve 10 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

Şehit ve Gaziler Derneği Başkanlığının 06/03/2017 tarihli dilekçesine istinaden mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Çok Katlı Otopark ve Spor Kompleksi Binasının 1. katında bulunan 6 nolu işyerinin her türlü giderlerinin kendilerince karşılanması ve talep edilmesi halinde boşaltılması koşuluyla büro olarak kullanılmak üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesine istinaden Şehit ve Gaziler Derneği Başkanlığına 5 yıllığına ücretsiz tahsis edilmesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 10: İl Encümeni üyeleri seçimi.

Karar: 07 Nisan 2017 Cuma günü Saat 15:00’da toplanan İl Genel Meclisimizde; Gündemin İkinci maddesine istinaden İl Encümeni üyeleri seçimine geçildi. Seçim; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 25. ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğin 19. maddelerine istinaden gizli oyla yapıldı. Oyların kullanılması neticesinde Başkan ve Kâtip üyeler tarafından Meclisin huzurunda açılarak yapılan tasnif sonucunda;

İl Encümeni üyeliklerine 11’er eşit oy alan; Selman Güney, Muhammet Çakmak ve Furkan Çakmak’ın seçilmelerine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 11: İhtisas Komisyonlarının teşkili.

Karar: 07 Nisan 2017 Cuma günü Saat 15:00’da toplanan İl Genel Meclisimizde; Gündemin Üçüncü maddesine istinaden İhtisas Komisyonlarının teşkiline esas olmak üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16. ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğin 20. maddeleri gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna 7 üye, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna 7 üye, Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna 5 ve Çevre ve Sağlık Komisyonuna 5 üye belirlenmesine karar verilerek siyasi parti gruplarının Meclisteki üye sayısının Meclis üye tam sayısına oranlanması sonucu oluşturulan İhtisas Komisyonlarından; Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna; Selman Güney, Mustafa Kalender, Ali Yiğit, Erkan Özyazıcı ve Ertan Turan, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna; Hakkı Aytolan, Hasan Temiz, Ali Yiğit, Hüsnü Çakır, Ertan Turan, Tahsin Şentürk, Murat Özçep, Çevre ve Sağlık Komisyonuna; Hasan Temiz, Turgut Güner, Hakkı Aytolan, Atıf Bolkvazoğlu, Tahsin Şentürk, Plan ve Bütçe Komisyonuna; Mehmet Akalın, Turgut Güner, Mustafa Kalender, Hasan Dilberoğlu, Suat Kesen, Atıf Bolkvazoğlu, Erkan Özyazıcı’nın seçilmelerine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 12: İlimiz Şavşat İlçesine bağlı Dutlu Köyü sınırları içerisinde Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan “154 kV Meydancık Havza Trafo Merkezi Bağlantı Yolu” projesine ait imar planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümler uyarınca onaylanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Karar:  İl Genel Meclisimizin 09/03/2017 tarih ve 25 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İlimiz Şavşat İlçesine bağlı Dutlu Köyü sınırları içerisinde Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan “154 kV Meydancık Havza Trafo Merkezi Bağlantı Yolu” projesine ait imar planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümler uyarınca onaylanması ile ilgili 20/03/2017 tarih ve 5 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde; Artvin İli Şavşat İlçesine bağlı Dutlu Köyü sınırları içerisinde yer alan tapuda F48-B-11-C, F48-B-11-C-4-B pafta nolu taşınmaz üzerine Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan “154 kV Meydancık Havza Trafo Merkezi Bağlantı Yolu” projesine ilişkin TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 14. Bölge Müdürlüğünce Karayolları Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğünden Geçiş İzin Belgesi alındığı ancak Köy halkının mağdur edilmemesi ve Köy bağlantı yolunun bırakılması koşuluyla hazırlanan 25362 pin numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 25363 pin numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesi hükümleri uyarınca onaylanmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 13: Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Çarşı Mahallesi Tekel Sokak mevkiinde bulunan 263,56 M²’lik “Bahçeli iki katlı ahşap bina” niteliğindeki taşınmazın, Türkiye Gençlik Vakfının 27.02.2017 tarih ve 41 sayılı yazılarına istinaden, Vakıf Şube Merkezi olarak kullanılmak üzere 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesi hükümleri uyarınca tahsisi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Karar:  İl Genel Meclisimizin 10.03.2017 tarih ve 28 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Çarşı Mahallesi Tekel Sokak mevkiinde bulunan 263,56 M²’lik “Bahçeli iki katlı ahşap bina” niteliğindeki taşınmazın, Türkiye Gençlik Vakfının 27/02/2017 tarih ve 41 sayılı yazılarına istinaden, Vakıf Şube Merkezi olarak kullanılmak üzere 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesi hükümleri uyarınca tahsisi ile ilgili 14/03/2017 tarih ve 7 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Artvin Merkez Çarşı Mahallesi Tekel Sokak mevkiinde bulunan tapuda 85 ada ve 11 nolu parselde kayıtlı 263,56 M²’lik “Bahçeli iki katlı ahşap bina” niteliğindeki taşınmazla ilgili, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan Vakıflar içerisinde yer aldığından her türlü giderlerinin kendilerince karşılanması ve talep edilmesi halinde boşaltılması koşuluyla Vakıf Şube Merkezi olarak kullanılmak üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesine istinaden Türkiye Gençlik Vakfına 5 yıllığına ücretsiz tahsis edilmesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 14: Artvin Atabari 08 Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin 02/02/2017 tarihli dilekçesine istinaden Mülkiyeti İl  Özel  İdaresine  ait  Çok Katlı Otopark ve Spor Kompleksi Binasının 1. katında bulunan 9 nolu işyerinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesi hükümleri uyarınca tahsisi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Karar: İl Genel Meclisimizin 06/03/2017 tarih ve 18 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Artvin Atabari 08 Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin 02/02/2017 tarihli dilekçesine istinaden Mülkiyeti İl Özel  İdaresine  ait  Çok Katlı Otopark ve Spor Kompleksi Binasının 1. katında bulunan 9 nolu işyerinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesi hükümleri uyarınca tahsisi ile ilgili 13/03/2017 tarih ve 6 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Çok Katlı Otopark ve Spor Kompleksi Binasının 1. katında bulunan 9 nolu işyerinin her türlü giderlerinin kendilerince karşılanması ve talep edilmesi halinde boşaltılması koşuluyla büro olarak kullanılmak üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesine istinaden, Artvin Atabari 08 Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine 5 yıllığına ücretsiz tahsis edilmesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 15: İl Özel İdaresi makine parkında mevcut bulunan araç ve iş makinesi ile ekipmanlarının 2017 yılı kira bedellerinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/o. maddesi hükümleri uyarınca belirlenmesi.

Karar: İl Özel İdaresi makine parkında mevcut bulunan araç ve iş makine ile ekipmanlarının, Çiftçilere Zirai Maksatlı, Muhtarlıklara, Sulama Kooperatiflerine, Kamu Kuruluşlarına, Müteahhitlere, Taşeronlara, Yapı Kooperatiflerine, Şirketlere, Şahıslara ve Belediyelere kiralanabilmesi için idarece hazırlanan Artvin İl Özel İdaresi 2017 yılı Makine Ekipman Kira Bedel Tablosunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek olan raporun beş gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.