Artvin’de Tarım Danışmanları Hizmet İçi Eğitime Alındı

0
1346
AW000448

ARTVİN– Artvin’de Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin düzenlenmesine dair yönetmelik kapsamında danışmanlık hizmeti sunan tarım danışmanlarına yönelik, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Mevzuatı ve yayım hizmetleri esnasında ortaya çıkan sorunların giderilmesi konusunda eğitim toplantısı düzenlendi.

Toplantıya İl genelinde oda, birlik ve kooperatifler bünyesinde görev yapan tarım danışmanları katıldı. Düzenlenen toplantıda Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hasan Özçelik, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Mevzuatı, genel tarımsal yayımcılık ve bu alanda meydana gelen gelişmeler ve yayım hizmetleri esnasında karşılaşılan sorunlar hakkında ayrıntılı sunum yapıldı.

Bakanlıktan Çiftçilere Müjde

Ülkemiz ekonomisinde önemli yer tutan ve bu önemi her geçen gün daha da artan tarım sektörünün güçlü olması, ülke ekonomimizin güçlü olması anlamına geldiğini belirten Artvin Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü yaptığı açıklamada; “Bugün itibariyle ülkemiz nüfusunun yüzde 23’ü kırsal alanda yaşamakta ve geçimini tarımdan sağlamaktadır. Öte yandan, halen ülkemizde 26,5 milyon hektar alanda tarım yapılmakta ve buradan elde edilen tarımsal ürün ile ülkemiz ekonomisine ciddi katkıda bulunulmaktadır. Tarımsal üretimi zorlayan, üretim maliyetlerinin yüksek olmasına neden olan faktörlerin başında şüphesiz gübre ve yem gelmektedir. Gübre ve yem maliyetlerinin düşürülmesi demek üretimin artması demektir. Bu nedenle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca yapılan düzenleme ile 1 Ocak 2016 tarihli ve 29580 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2015/8353 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile gübre ve yemde uygulanan yüzde 8’lik KDV oranı yüzde 1’e indirilmiştir.

Bitkisel üretimde önemli bir girdi olan gübre fiyatlarının yüksekliği çiftçiye yüksek maliyet getirmekte ve bu da ürün fiyatlarının yükselmesine, dolayısıyla tüketicilerin pahalı gıda maddeleri tüketmelerine neden olmaktadır. Aynı şekilde hayvancılığın önemli girdilerinden olan ve canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin maliyetlerinin yüksek olmasına sebep olan yem fiyatlarında yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranı da 1 ocak 2016’dan itibaren yüzde 1’e düşürülmüştür.

Yapılan bu düzenleme hayvancılıkta ve bitkisel üretimde maliyetleri kısmen de olsa aşağıya çekecek, çiftçinin yükünü azaltacak ve dolaylı olarak tüketicilerimizin daha ucuz bitkisel ve hayvansal ürün tüketmelerini sağlayacaktır. Öte yandan gübre ve yemde yapılan bu düzenleme tarımsal üretimde üretimin daha kaliteli ve fazla olmasını sağlayacaktır” ifadelerine yer verildi.