Artvin’den Erasmus’a 14 Başvuru

0
786

ARTVİN-ERASMUS+ programı kapsamında KA1 (Bireylerin Öğrenme Hareketliliği ) projelerine ilimizden 14 başvuru yapıldı.

ERASMUS+ programı kapsamında 2016 yılı ülke merkezli projeler kapsamında KA1 (Bireylerin Öğrenme Hareketliliği) projelerine ilimizden 14 proje başvurusu yapıldı. Bunların dışında 14 tane de proje ortaklığımız bulunmakta.

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Millî Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci, “Bakanlığımızın proje tabanlı eğitim ilkesinden hareketle Artvin Millî Eğitim Müdürlüğü olarak AB kapsamında desteklenen projelerin yanı sıra ilimizin de dahil olduğu DOKA´ya, Uluslar arası, ulusal ve yerel proje fonlarına sürekli proje sunduklarını, onaylanan ve uygulanan birçok eğitim projelerinin olduğunu ifade etti. Kahveci, Erasmus+ Programı kapsamında hazırlanan projelerle ilgili olarak; “2014-2020 yılları arasında uygulanmakta olan Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır. Erasmus+ Programı; eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarını kapsamaktadır. Bu projeler hem öğrencilerimiz hem de öğretmen ve yöneticilerimiz açısından ülkemizdeki eğitim uygulamalarıyla dünyanın çeşitli ülkelerindeki uygulamalar tanıma ve mukayesesi bakımından büyük önem arz etmektedir” dedi.

2015-2016 Eğitim öğretim yılında TÜBİTAK 4006 kapsamında 53 okulumuz tarafından başvuru yapılmış ve bu başvurulardan 42 tanesi TÜBİTAK tarafından kabul edilerek onaylandı. Onaylanan başvurulardan her biri TÜBİTAK tarafından 5 bin TL ile destek almaya hak kazandı. Böylece TÜBİTAK 4006 kapsamında ilimize toplamda 210 bin TL´lik destek sağlandı.

TÜBİTAK 4007 kapsamında 1 adet, TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Proje Hazırlama Yarışmasına ise ilimizden 188 adet proje ile katıldıklarını ifade eden Kahveci, hazırlanan projelerde nitelik bakımından da gelişme kaydedilmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Kahveci projelerin hazırlanmasında, sunulmasında ve uygulanmasında emeği bulunan tüm yönetici, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

ERASMUS+ Programı Nedir?

ERASMUS+ Programı 1 Ocak 2014 itibarıyla uygulanmaya başlayan; eğitim, gençlik ve spor alanlarında farklı yaş grupları ve farklı hedef kitlelere yönelik destekler içeren çatı programın genel adıdır. ERASMUS+ Programı içerisinde, önceki programlarda olduğu gibi okul eğitimi, yükseköğretim, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi ve gençlik alanına yönelik destekler devam etmekte, bununla birlikte spor alanındaki projelere de hibe desteği sağlanmaktadır. ERASMUS+ Programı ile gelen yenilikleri şöyle sıralayabiliriz:

Hayat boyu Öğrenme Programları bünyesinde yürütülmüş olan Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig programları ile Gençlik Programı ve  5 uluslararası işbirliği programı (ERASMUS Mundus, Tempus, Alfa, Edulink ve Sanayileşmiş Ülkelerle İşbirliği Programı) da dahil edilerek ERASMUS+ Programı başlığı altında toplanıyor. Tek program ile daha basit başvuru kuralları ve prosedürler getirilerek parçalı yapı ve mükerrerlikler sona eriyor. Yüksek lisansını yapmış öğrencilerin eğitimlerine yurt dışında devam edebilmeleri ve bilgi-yoğun bir işte çalışabilmeleri için gereken becerileri kazanmalarını desteklemek amacıyla hibe garanti programı uygulanmaya başlıyor. Daha önceki dönemde uygulanmış olan Yükseköğretim Alanında Sanayileşmiş Ülkelerle İşbirliği (BilateralCooperation), gençlik alanını da içerecek şekilde ERASMUS+ Programı’nın merkezi projeleri arasında varlığını koruyor. Ancak işbirliği yapılabilecek ülkelerin kapsamı için ERASMUS+ Program Rehberi´ni inceleyiniz). Yeni öğretim metotları sunarak yükseköğretim kurumları ve işyerleri arasında yaratıcılık, yenilik ve girişimciliği arttırmaya yönelik büyük ölçekli ortaklıklar (Bilgi Ortaklıkları) ve sektörlere yönelik yenilikçi mesleki eğitim-öğretim metotları yoluyla istihdam edilebilirliği arttırabilmek için eğitim ve öğretim kurum / kuruluşları arasında ortaklıklar (Sektörel Beceri Ortaklıkları) oluşturulmasına imkan sağlanıyor. Hareketlilik ve ortaklık fırsatları yeni dönemde önemli ölçüde güçlendiriliyor ve özellikle yükseköğretim / mesleki eğitim öğrencileri, öğretmenler, eğiticiler ve gençlik çalışanları için hibe imkânları artırılıyor.

ERASMUS+ KA1 projelerinin başvuruları 9 Şubat 2016 tarihine kadar devam ediyor.