Artvin’li Arıcılar Destekleme Konusunda Uyarıldı

0
546

ARTVİN-İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü arıcıların, 18 Ağustos 2017 itibariyle Resmi Gazetede yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları kapsamında “Arılı Kovan Desteklemesi, Damızlık Ana Arı ve Ana Arı Desteklemesi” başvurularını 25 Eylül 2017 tarihine kadar yapmaları gerektiğini duyurdu.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Dursun Okur yaptığı açıklamada, İlimizdeki arıcıların ise il veya ilçe müdürlüklerine Arılı Kovan, Damızlık Ana Arı ve Ana Arı Desteklemesi başvurularını 25 Eylül 2017 Tarihine kadar yapmaları gerektiğini ifade etti.

Konuya ilişkin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Okur tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “18 Ağustos 2017 tarih ve 30158 sayılı Resmi Gazete Mükerrer sayısında yayımlanan 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı (Karar Sayısı: 2017/10465) ile bu Karara dayanılarak 26 Ağustos 2017 tarih ve 30166 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2017/32) kapsamında Arılı Kovan Desteklemesi, Damızlık Ana Arı ve Ana Arı Desteklemesi başvuruları, Tebliğin yayımlanma tarihi itibarı ile başlamıştır. Arılı Kovan Desteklemesi: Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı, en az 30, en fazla 1000 adet arılı kovana sahip yetiştirici/üretici örgütü üyesi arıcıların, AKS bilgilerini güncelleyerek, destekleme ödemesinden yararlanmak için, arılığın bulunduğu İl/İlçe Müdürlüğüne bu Tebliğin yayımından itibaren 30 gün içinde (25 Eylül 2017 Tarihine kadar) aşağıda belirtilen belgelerle şahsen veya üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütü aracılığı ile aşağıdaki belgelerle birlikte başvuru yapabilirler.

a) Arıcılık Kayıt Sisteminden alınarak doldurulan dilekçe (Kurumdan temin edilebilir) 

b) Dosya masrafları için 10,00 Tl. (Döner sermaye makbuzu) 

c) Arıcı kayıtlı olduğu İl/İlçe dışında müracaat ediyorsa arı konaklama belgesi ve konaklanan adrese gelmek üzere en son alınmış Yurt İçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu, kayıtlı olduğu il içinde gezginci arıcı olması durumunda ise Veteriner Sağlık Raporu yerine işletme tescil belgesi. 

Damızlık Ana Arı ve Ana Arı Desteklemesi: Bakanlığımızca Üretim İzni verilen, aktif üretim yaptığını beyan eden, Damızlık Ana Arı ve Ana Arı Yetiştiriciliği Talimatnamelerine göre kontrolü yapılarak Arıcılık Kayıt Sisteminde destekleme amaçlı aktif hale getirilmiş işletmelerden satın alınan damızlık ana ve ana arılar bu kapsamda desteklenecektir. Desteklemeden faydalanmak isteyen AKS ’ye kayıtlı yetiştirici/üretici örgütü üyesi arıcıların, arılığının bulunduğu İl/İlçe Müdürlüğüne 20.10.2017 tarihine kadar aşağıda belirtilen belgelerle şahsen veya üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütü aracılığı ile başvuruda bulunabilirler. 

a) Arıcılık Kayıt Sisteminden alınarak doldurulan dilekçe (Kurumdan temin edilebilir) 

b) Almış olduğu damızlık ana ve/veya ana arılara ait fatura, 

c) Dosya masrafları için 10,00 Tl. (Döner sermaye makbuzu) 

ç) Arıcı kayıtlı olduğu İl/İlçe dışında müracaat ediyorsa Arı Konaklama Belgesi ve konaklanan adresine gelmek üzere en son alınmış Yurt İçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu, kayıtlı olduğu İl içinde gezginci arıcı olması durumunda ise Veteriner Sağlık Raporu yerine işletme tescil belgesi. 

Damızlık Ana Arı ve Ana Arı Desteklemesinde Dikkat Edilecek Hususlar: Bakanlıkça izole bölgede ana arı üretim izni verilmiş ve internet sitesinde yayınlanmış, ürettiği ana arıların damızlık olarak kullanılabileceği belirtilen ana arı işletmelerinin ürettiği ana arılar, damızlık ana arı olarak desteklenecektir. Bakanlık tarafından 2016 yılı sonu itibariyle üretim izni verilen damızlık ana ve ana arı üretim işletmelerinin mevcut üretim kapasiteleri desteklemeye esas kabul edilecektir. Faturalandırma ve tespit tutanağı düzenleme tarihleri bölgelere göre, ana arı ve damızlık ana arı üretim sezonu içerisinde olmak üzere, desteklemeye esas ana arıların 1.4.2017-20.10.2017 tarihleri arasında üretilerek faturalı satışının yapılmış olması gerekmektedir. Arıcılar, AKS ‘de kayıtlı aktif kovanlarının en fazla yarısı kadar damızlık ana ve ana arı için desteklemeden yararlandırılacaktır. Bu rakam 200 adedi geçemez. Kesilecek faturada, ana işletme numarası, satış tarihi, satın alınan ana arı sayısı, ana arıyı alan arıcının adı soyadı, birliğe kayıtlı olduğu il bilgilerinin bulunması zorunludur. Desteklemeye esas fatura Bakanlıktan üretim izni almış olan işletme tarafından kesilmiş olmalıdır. Bayi olarak nitelendirilen aracılar tarafından kesilen faturalar kabul edilmeyecektir. Damızlık ana arı desteklemesinden faydalanan arıcı/işletme aynı zamanda ana arı desteklemesinden de faydalanabilir. Damızlık ana arı üzerinde numara ile yetiştirildiği yılın rengi, ana arıların üzerinde ise yetiştirildiği yılın rengi ve ana arı nakliye kafesleri üzerinde işletme numarası bulunmalıdır. Damızlık ana ve ana arı üreticileri satışını yaptıkları arılar için kesilen fatura bilgilerini AKS ’de ilgili bölüme kaydetmek zorundadır. 

Ayrıntılı bilgi için İl/İlçe Müdürlüklerine müracaat edilebilir veya yukarıda belirtilen tarih ve sayılı Resmi Gazetelerden bilgi edinilebilir.”