Asım Tunç Evi

0
654
asim-tunc-evi
asim-tunc-evi

Yapıda kitabe bulunmamaktadır. Fakat gösterdiği üslup özelliklerinden dolayı 20. yüzyıla tarihlenmektedir.

Çarşı Mahallesi, Dik Sokak’ta bulunan yapı, zemin katla beraber üç kattan oluşmaktadır. Yapıya zemin kata ön cepheden, birinci ve ikinci katlara giriş arka cepheden sağlanmaktadır. Süsleme açısından oldukça sade bir yapıdır. Taşınmazda yer yer ahşap malzeme kullanılmıştır. Yapının birinci ve ikinci kat pencereleri simetrik olup dikdörtgen çerçeveli ve ahşaptandır.

İkinci katta, kat boyunca ahşap bir balkon yer almaktadır. Çatı alaturka kiremitle kaplıdır. Günümüze oldukça harap bir şekilde ulaşmıştır.