Bahçeli Köyü Kalesi

0
935
bahceli-koyu-kalesi
bahceli-koyu-kalesi

Kitabesi bulunmadığından hangi tarihte yapıldığı kesin olarak bilinmemektedir. Muhtemelen
Bagratlılarca inşa edilmiştir.

Kale, Bahçeli Köyü’nün hemen yakınında derin vadinin içinde yükselen çevreye hakim ana kayanın üzerinde kurulmuştur. Sur duvarlarının bir kısmı günümüze kadar ulaşabilmiştir. Surlar üzerinde dikdörtgen formlu burçlara rastlanmaktadır. Kalenin yüksekçe kulesi hâlâ ayaktadır.