Bayraktutan, elektrik faturalarındaki fiyat dengesizliğini meclis gündemine taşıdı

0
285

CHP Artvin Milletvekili Bayraktutan, elektrik fiyatlarındaki dengesizliği meclis gündemine taşıdı.

CHP Milletvekili Bayraktutan, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ‘in cevaplaması talebiyle yazılı bir soru önergesi verdi.

Elektrik faturalarındaki dengesizlik nedeniyle gündeme gelen olumsuzluklar CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Artvin Milletvekili Av. Uğur Bayraktutan tarafından TBMM’nin gündemine taşındı. Bayraktutan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ‘in cevaplaması talebiyle verdiği soru önergesinde; “ Ülkemiz Genelinde olduğu gibi Artvin İli ve İlçelerinde de vatandaşlarımız elektrik faturalarının kullanım bedellerinin aksine orantısız şekilde yüksek geldiğini, önceki dönem ve aylarla kıyaslandığında yüzde 100’ü aşan farkların tespit edildiği elektrik dağıtım şirketlerinin uygulamaları sonucu mağdur olduklarını dile getirmektedir” ifadelerine vurgu yaptı.

Bayraktutan, soru önergesinde; “ Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na. Aşağıda belirtilen sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu; Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. ve 99. maddeleri gereğince saygılarımla arz ederim.

Ülkemiz genelinde olduğu gibi Artvin İli ve İlçelerinde de vatandaşlarımız elektrik faturalarının kullanım bedellerinin aksine orantısız şekilde yüksek geldiğini, önceki dönem ve aylarla kıyaslandığında yüzde 100’ü aşan farkların tespit edildiği elektrik dağıtım şirketlerinin uygulamaları sonucu mağdur olduklarını dile getirmektedir.

1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı elektrik dağıtım şirketlerini denetlemekte midir?

2. Artvin Aksa Enerji Dağıtım Şirketi’nin denetimi en son hangi tarihte yapılmıştır?

3. 2019 yılı içerisinde İlgili birimlerinize vatandaşlarımız tarafından iletilen kaç adet şikâyet mevcuttur?

4. Elektrik fatura bedellerinin hesaplanmasında tüketim bedeli dikkate alınmamakta mıdır?

5. Artvin ili ve ilçelerinde elektrik faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen kaç hane ve işyeri mevcuttur?

6. Ülkemiz genelinde ekonomik kriz göz önünde bulundurulduğunda elektrik fiyatlarında herhangi bir iyileştirmek yapmak için Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır? Detaylandırır mısınız?

7. 2002-2019 yılları arasında elektrik faturası borcundan kaynaklı elektrik hizmeti kesilen abone sayısı kaçtır?

8. 2002-2019 yılları arasında toplamda vatandaşlarımızdan tahsil edilen açma-kapama ücreti ne kadardır?”
ifadelerine yer verdi.