Bereket Köyü Kalesi

0
1041
bereket-koyu-kalesi
bereket-koyu-kalesi

Köyden uzak, vadinin içinde yükselen ana kaya üzerine kurulmuş, küçük bir kaledir. Kuzeybatı yönünde kapısı bulunmaktadır. Kitabesi bulunmayan ve herhangi bir kaynakta adı geçmeyen yapı, muhtemelen Ortaçağ’da Bagratlılarca inşa edilmiştir.

Kuzey yönünde yer alan kulesi dışındaki surlarının ekseriyeti yıkılmıştır. Kale adını ünlü Türk boyu olan Kalaç’tan almıştır. Kalaç-et; Kalaç Yurdu anlamındadır. Günümüzde kalenin sadece kuzey kulesi ayaktadır.