Borçka’da 2016 yılına ait Tarım Sigortası Uygulaması Başladı

0
682

BORÇKA-Borçka İlçe Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, devlet prim desteği oranının tüm risklerde yüzde 50 oranında uygulanacağını duyuruldu.

Borçka İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü web sitesinden yapılan açıklamada; “Bilindiği üzere, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından kapsama alınacak ürünler, riskler, bölgeler ve iletme ölçekleri itibariyle Devlet tarafından sağlanacak prim desteği miktarları, her yıl Bakanlığımızın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir. Tarım Sigortaları 2016 yılı uygulamalarının yer aldığı “Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler, Bölgeler ve Prim Desteği Oranlarına İlişkin 2015/8248 sayılı Bakanlar Kurulu kararı, 19 Kasım 2015 tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu karar ile; Bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ek riskleri dolu paketi halinde; bu sayılan risklere ilave olarak, isteğe bağlı olmak üzere; yaban domuzunun tarla ürünleri, sebzeler ve fidanlara verdiği zararlar, açık alanda yetiştirilen meyveler için don riski, ayrıca meyve bahçeleri ile bağlarda dolu ağı ve örtü sistemleri için dolu paketindeki riskler ve dolu ağırlığı riski, seralar için dolu ana riski ile birlikte; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ile taşıt çarpması, kar ve dolu ağırlığı ek riskleri paket halinde, süt ve erkek besi sığırları ile erkek ve dişi mandalar için ölüm riski, koyun ve keçi ile koç ve tekeler için ölüm riski, Kapalı sistemde üretim yapılan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları için ölüm riski, Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünleri için ölüm riski ile kafes ve ağlar için kazalar predatör saldırısı, fırtına, hortum ve deprem riskleri, Arıcılık kayıt sistemine kayıtlı olan aktif(arılı) ve plakalı kovanlar için; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, del ve su baskını, taşıt çarpması, nakliye ile vahşi hayvan saldırısı riskleri, ilgili genel şartlar, tarife ve talimatlar kapsamında; Bakanlığımızın kayıt sistemlerine kayıtlı çiftçilerin, mevcut arazi, sera, ürün, tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınmıştır. 2016 yılında 2015 yılı uygulamalarına ilave olarak; tarla ürünleri, sebzeler ve fidanlarda yaban domuzunun verdiği zararlar, sel ve su baskını teminatı çerçevesinde, eğimli arazilerde aşırı yağış sonucunda yüzey akışlarının neden olduğu kayıplar ile hastalıklardan arılık belgesine sahip ve bio güvenlik önlemlerini almış büyükbaş ve küçükbaş işletmelerinde şap hastalığı riskleri kapsama alınmıştır. Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortalarında, Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortalarında uygulanan tarife seçenekleri getirilmiş ve yetiştiriciler istedikleri taktirde geniş kapsamlı, dar kapsamlı, muafiyetsiz tarife seçenekli sigorta yaptırabilecektir.

Devlet prim desteği oranı; tüm risklerde yüzde 50 oranında uygulanacak, ancak açık alanda yetiştirilen meyvelerde çiçeklenme dönemi dolayısı ile sigorta paketindeki riskler hariç sadece don riskinde 1/3 oranında ek prim desteği olarak karşılanacaktır. Bitkisel ürün sigortaları tarife ve talimatlar da alternatifli müşterek sigorta oranları getirilmiş, isteyen çiftçilerimizin daha fazla prim ödemek suretiyle daha fazla hasar tazminatı almalarına imkan sağlanmıştır. Devlet sigorta prim desteğinden yararlanacak üreticilerin, 5488 sayılı Tarım Kanununun 20’nci maddesi d fıkrası ve geçici 2 nci maddesi ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununu 13 üncü maddesi ikinci paragrafında belirtildiği şekilde; Bakanlığımızın kayıt sistemlerine kayıtlı olmaları yasal bir zorunluluktur. Üreticilerin, tarım sigortası prim desteğinden yararlanabilmesi için bu kayırt sistemlerine kayıtlı olması veya güncellenmesi gereken ürünler için bu kaydını her sene güncellemesi gerekmektedir.

Tarım sigortası yaptırmayan üreticiler için; 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 17’nci maddesinde belirtilen; “Bu Kanun kapsamında, uygulama yılında yer alan riskler için tarım sigortası yaptırmayan üreticiler, 20 Haziran 1977 tarihli ve 2090 sayılı Kanundan yararlanamaz.” hükmü uygulanmaktadır. Son poliçe kabul tarihleri ilçemizde yetiştiriciliği yapılan ürünlerden fındık için 5 Mart 2016, çay için 18 Mayıs 2016’dır” ifadelerine yer verildi.