Borçka Merkez Asma Demir Köprü

0
1204

1939 yılında bugünkü Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından yaptırılan köprü iki kıyıyı birleştiren Demir Asma Köprü oluşu ile nadir örneklerdendir. Köprü tabanının her iki yanında yaya yolu için yükselti oluşturulmuş, ortada araç trafiğine geçit verilmiştir. Yan korkuluklar kapalı olup bugün hem araçlara hem de yayalara hizmet vermektedir.