Borçka’da Okul Kantin ve Yemekhaneleri Denetlendi

0
899

BORÇKA-2015-2016 Eğitim Öğretim yılında İlçe’de faaliyet gösteren okul kantin ve yemekhaneleri İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Gıda Kontrol görevlileri tarafından denetlendi.

Yapılan denetimlerde; Satılan ürünlerin ve yemekhanelerdeki ham madde, yardımcı madde ve malzemelerin Bakanlık İzinleri, okul kantinleri ve yemekhanelerin mutfak hijyeni, alet ekipman hijyeni, personel hijyeni, hammadde depolarının hijyeni, okul yemekhanelerinde üretilen yemeklerin her çeşidinden alınan numunelerinin bir örneği 72 saat uygun koşullarda saklamalarının sağlanması, yemekhanelerde kullanılan etlerin geriye dönük izlenebilirliğin sağlanabilmesi için fatura takipleri yapılması, yapılan işin niteliğine uygun sıcak su tertibatının olup olmadığının takibi, paketli ürünlerin son kullanma tarihlerinin takibi, çalışan personele yaptığı işler konusunda eğitiminin sağlanması, okul kantini ve yemekhanelerin fiziki şartlarında varsa eksikliklerin giderilmesi konusunda uyarıların yapılması gibi konularda denetimler yapılarak konu hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Ayrıca yemekhane ve kantinlerde havalandırmaların yeterli olup olmadığının kontrolü, çalışan personelin hijyen kontrolü. Hammadde depolarının kontrolü, hammadde depoları ile temizlik malzemelerinin ayrı depolarda muhafazası, dondurulmuş gıdaların uygun sıcaklıkta muhafazası gibi hususlar denetlendi..

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı koşullarda satışa sunulan gıdalara ulaşabilmeleri için kantin denetimlerine ayrıca önem veriliyor, öğrencilerin son tüketim tarihi geçen veya açıkta ve uygun koşullarda muhafaza edilmeyen ürünleri satın almamaları hususunda özen göstermelerini ve çocuklarımızın bilinçli bir tüketici olarak yetişmeleri amacıyla özellikle öğrenci velilere ve öğretmenlere bu konularda önemli görevler düşüyor. Ayrıca satın alınan gıdalarla ilgili herhangi bir şikâyeti olan tüketicilerin Alo 174 Gıda Hattını arayarak ihbarda bulunabilecekler.