Botanik ve Bitki İnceleme Turizmi

0
774

Artvin, 2727 bitki taksonunun doğal yayılış gösterdiği ülkemizin en zengin bitkisel tür çeşitliliğine sahip ilidir. Bu zenginlik; çok sayıda farklı yaşam ortamlarının bulunuşu, yaklaşık 4000 metrelik yükselti farkı, 3 farklı iklimin (Akdeniz, Karasal ve Osiyenik) etkisi altında olması, zengin su kaynakları, jeolojik ve jeomorfolojik farklılıklar nedeniyle çok sayıda farklı bitkinin yetişebilmesinden kaynaklanmaktadır. Artvin ilinde uluslararası sözleşmelere göre risk altında olan ve korunması gereken çok sayıda bitki türü ve habitatları mevcuttur. Ulusal ve uluslararası seviyede olağan üstü özelliklere sahip bu türlerin ve habitatların koruma ve kullanma dengesi sağlanarak, gelecek nesillere olduğu gibi miras bırakılmaları için değişik statülerde korunan alanlar tesis edilmektedir.

botanik-1
botanik-1
botanik-2
botanik-2