Büro Emekçileri Sendikası: Keyfi geçici görevlendirmeler son bulsun

0
117

KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası, Sarp Gümrük Müdürlüğü’nde çalışan memurlara yapılan baskı, mobbing ve sürgünlere karşı basın açıklaması gerçekleştirdi.

Sarp Gümrük Kapısı’nda BES tarafından bugün saat 12.30’da gerçekleştirilen basın açıklamasına siyasi partiler ve STK’ler katıldı. BES Artvin Temsilcisi Cavit Aydın’ın okuduğu basın açıklamasında, “Gümrük çalışanlarının gecesini gündüzüne katıp vardiya sistemiyle ağır çalışma koşullarıyla çalıştıkları gümrüklü sahalarda bu ve benzeri uygulamalarla çalışma hayatını zorlaştıran ve personelde huzur bırakmayan uygulamaları kabul etmiyoruz” denildi.

“İsmi daha önce de personele mobbing, baskı ve cinsiyetçi konuşmalarla gündeme gelen Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü’nün baskı, mobbing ve sürgün uygulamalarının devam ettiğini” belirten Aydın, “Daha önce de kameralardan gümrük sahasını izleyerek muhafaza memurları başta olmak üzere tüm personele; dinlenmek için oturan, zaruri ve zorunlu ihtiyaçları için yerinden ayrılan, personelin sakalı, duruşu ve kılık kıyafetinden dolayı azarladığı hatta hakaret ettiği ve bunları personel üzerinde geçici görevlerle bir baskı aracına dönüştürdüğü söylemleri üzerine 15.03.2022 tarihinde sendika olarak yaptığımız görüşmede bu iddiaları reddetmiş, personelle hiçbir sıkıntısı olmadığını dile getirmiştir” ifadelerini kullandı.

“19 Temmuz tarihinde Sarp Gümrük Kapısı’na makam aracıyla giriş yapan bölge müdürünün araç yoğunluğundan dolayı geçiş yapamaması üzerine tayini çıkan ve Sarp Gümrük Müdürlüğü’nde görev süresi biten bir gümrük çalışanının Türkgözü Gümrük Müdürlüğü’ne sürgün edercesine geçici göreve gönderildiğini belirten Aydın, şöyle devam etti:

“Daha öncede birçok gümrük çalışanını bu şekilde bakanlığın vermiş olduğu geçici görevlendirme yetkisini çalışanlar üzerinde baskı aracına dönüştürüp kötüye kullanmak suretiyle bu yetkiyi memura ceza verircesine kullandığı bilmekteyiz. Gümrük çalışanlarının gecesini gündüzüne katıp vardiya sistemiyle ağır çalışma koşullarıyla çalıştıkları gümrüklü sahalarda bu ve benzeri uygulamalarla çalışma hayatını zorlaştıran ve personelde huzur bırakmayan uygulamaları kabul etmiyoruz. Bunların yanında hastalık durumlarında alınan hastalık raporlarının dahi hakem heyetlere gönderilerek hasta yatağından kalkıp hastanelerde personelin gezdirildiği uygulamaları reddediyoruz. Bu tür uygulamaların ve kurumu zarara uğratan keyfi geçici görevlendirmelerin son bulmasını talep ediyoruz. Bu hususlarda sendika olarak gümrük çalışanlarının yanında olacağımızı hukuk dışı uygulamaların takipçisi olacağımızı basına ve kamuoyuna duyururuz.”