Çakmakçılar Konağı

0
607
cakmakcilar-konagi
cakmakcilar-konagi

Şehir merkezinde eğimli bir alanda konumlanan dörtgen planlı yapı zemin ve çatı katıyla beraber dört kattan oluşmaktadır. Taşınmazın doğusunda Halitpaşa Caddesi, batısında da dar bir sokak yer almaktadır. Halitpaşa Caddesi’ne bakan doğu cephesinin zemin katı işyeri olarak kullanılan taşınmazın bu katının önü 3 adet büyük pimapen camekân ile kaplıdır. Birinci katın orta ekseninde uzanan cumba şeklindeki ikinci kat ile sınırlandırılmış olup üzeri çatı şeklinde sonlandırılmıştır. Yapının bu cephesinde birinci katta cumba şeklindeki
çıkmanın ortasında kare formlu, taş söveli ve ahşap kasalı iki adet pencere ile cumbanın yan duvarlarında dörtgen formlu taş söveli ve ahşap kasalı birer adet pencere açıklığı bulunmaktadır. Pencere ve cephe düzeni bakımından birinci kat ile ikinci kat aynıdır. Çatı katının üçgen alınlığında ortada bir adet büyük pencere, yanlarda ise birer adet küçük pencere mevcuttur. Taşınmaza giriş güney cephenin birinci katından sağlanmaktadır. Kapıya ulaşmak için kurulan merdiven taş basamaklıdır. Kapının yanlarında birer adet kare formlu, taş söveli ve ahşap kasalı pencere bulunur. İkinci katta ise kare formlu, taş söveli ve ahşap kasalı üç adet pencere açıklığı yer almaktadır.

Taşınmazın kuzey cephesinin birinci katında iki adet küçük, ikinci katında ise kare formlu, taş söveli ahşap kasalı üç adet büyük pencere bulunmaktadır. Batı cephesinden zemin ve birinci katı kot farkından dolayı görülememektedir. Bu cephenin ikinci katının beden duvarları moloz taş üzeri sıvalı olup, ortada eyvan şeklinde içeriye doğru bir girinti yer almaktadır. Eyvanın ortasında yer alan ahşap kanatlı büyük kapıya üç basamaklı taş
merdivenle ulaşılmaktadır. Beşik çatıya sahip konutun çatısının üzeri alaturka kiremitle kaplıdır.