Camili Köyü Merkez Camii

0
1341
Camili Köyü Merkez Camii
Camili Köyü Merkez Camii

Halen mevcut cami 1855 yıllarında çığ felaketi sırasında yıkılan caminin yerine yapılmıştır. İlk caminin yapılış tarihi kesin bilinmemekte olup Osmanlı Padişahı II. Mahmud (1808-1839) döneminde (Miladı 1819 senesinde) Batum Vilayetinin Macahel Kazasındaki eski ismi Hartvisi, şimdiki ismi Camili Köyü Camisi için yazılan bir İmamHatip görevlendirme beratı (Beratı Hümayun) okunmak sureti ile yapılış tarihi ile ilgili yaklaşık bilgilere ulaşılmıştır.
Bu berat bilgilerinden hareketle caminin yapılış tarihi Miladi 1819’dan önce olduğu ifade edilmektedir.

Çığ felaketi sonucu yıkılmış cami keresteleri yeni yapılan caminin tavanında kullanılmış, eksik kalan kısımların köylüler tarafından samanlıklar, serenderler ve ambarlar bozularak 1855 yılında Arhavili ustalar tarafından tamamlanmıştır.