Çamlık Mahallesi İnönü Mevkiinde Bulunan Konut

0
553
camlik-mahallesi
camlik-mahallesi

Kare planlı taşınmaz, zemin ve bodrum katla beraber üç kattan oluşmaktadır. Vadiye bakan doğu cephesinin bodrum katı düzgün kesme taş ile yapılmış olup katın orta ekseninde muhtemelen ahır olarak kullanılan bodrum katına giriş kapısı ve girişin sağında ve solunda ½ oranında birer pencere açıklığı bulunmaktadır. Bodrum katta zemin kata geçişte kullanılan ve cephe boyunca uzanan ahşap kirişler yalnızca burada olmayıp köşelerdeki ahşap kirişlerle desteklenmiştir. Bodrum katta yer alan dört adet pencere ½ oranında ahşap kasalı ve söveli giyotin tarzdadır. Yapının birinci katında Artvin konutlarında sıkça rastlanılan balkon olgusu görülmektedir. Bu katta yer alan balkon; ahşap çıkma şeklinde olup cephe boyunca uzanmaktadır. Balkon korkulukları ahşap oyma tekniği ile yapılmıştır. Yine bu katta balkona açılan ahşap bir kapı ile üç adet pencere bulunur. Yapıya giriş güney cephede yer alan kapı açıklığından sağlanmaktadır. Güney cephede zemin kattaki iki adet, birinci katında ise dört adet pencere ½ oranında, ahşap kasalı ve sövelidir. Sıvalı olan beden duvarlarının yer yer dökülen sıvalardan tuğla derz dolgu olduğu, tuğlaların arasına yatay ve düşey olarak yerleştirilen ahşap hatılların olduğu görülmektedir. Taşınmazın sağır olan batı cephesinin beden duvarları moloz taş malzeme ile yapılmıştır. Konuta giriş sağlayan bir diğer kapı açıklığı kuzey cephenin zemin katındadır. Cephenin sıvalı olan dış beden duvarlarının kat araları ve köşelerde ahşap kirişler yerleştirilmiştir. Birinci katta bulunan dört adet pencere açıklığından biri tuğla malzeme ile örülmüştür. Mevcut pencereler ½ oranında, ahşap kasalı ve söveli, giyotin tarzdadır. Kırma çatıya sahip yapının saçak altları ahşapla kaplıdır. İç mekânına girilemeyen konutun sade ve gösterişsiz yapısı dikkat çekmektedir.