Çarşı Hamamı

0
641
carsi-hamami-ana
carsi-hamami-ana

Yapının kitabesi bulunmadığından, hangi tarihte inşa edildiği kesin olarak bilinmemektedir. Ancak hamamın
bulunduğu mevkide Osmanlılara ait şehirleşme XVIII. yy’la birlikte başladığı dikkate alındığında, bu yapının da
XVIII. yy içinde yapıldığı söylenebilir. Hamamın ahşaptan olan soyunmalık kısmı yıkıldığından, 1963 yılında
betonarme olarak yeniden inşa edilmiştir. Doğu bölümü bu dönemde eklenmiştir. 1988 yılında restore edilen yapı,
Artvin Belediyesi’nin mülkiyetinde olmak üzere, kiralama usulüyle işletilmektedir. Yapı üzerinde kayıtlara geçen bir
kitabesi bulunmamaktadır.

Artvin Çarşı Mahallesi’nde yer alır. Dört eyvanlı ve dört köşe hücreli tipik bir Osmanlı hamamı olup, etrafı
çeşitli binalarla çevrilmiştir. Kuzeyden güneye doğru alçalan meyilli bir arsanın düzeltilmesi sonunda elde edilen
alan üzerine inşa edilmiş olup önünden başlayarak doğu yönünde devam eden ‘L’ şeklinde soyunmalık kısmı
bulunmaktadır. Soyunmalık kısmının ikinci katı konut olarak kullanılmaktadır. Ana mekân dıştan 15.40×9.70 m
ölçülerinden meydana gelen dikdörtgen çerçeve içerisinde; dört eyvanlı ve dört köşe hücreli klasik Osmanlı
hamam tipine sahiptir.