Çarşı Mahallesi Cami Mevkii Dükkân

0
552
carsi-dukkani-camii-mevki
carsi-dukkani-camii-mevki

Düz bir alanda konumlanan yapı dörtgen plana sahip olup, zemin ve çatı katıyla beraber üç kattan
oluşmaktadır. Taşınmazın doğusunda otel, batısında sokak ve devamında park bulunmaktadır. İşyeri olarak kullanılan
taşınmazın Cami Sokağa bakan batı cephesinin zemin katında büyük boyutlu iki adet metal çerçeve bulunmaktadır.
Zemin kattan birinci kata geçişte kabartma şeklindeki dendanlı taş silme kaliteli işçiliğe sahiptir.

Birinci kattaki taş söveli, ½ oranlı, dört adet pencereler dışında aydınlatma elemanı bulunmamaktadır. Bu
katta pencereler arası ve köşelere yerleştirilen taş plasterler ve çatıya geçişte kullanılan taş silme ve dendanlı taş
süsleme dikkat çekicidir. Birinci kattaki pencerelerden en sağdaki pencerenin üzerinde iki kademeli taş silmeyle alınlık
oluşturulmuştur. Taşınmazın sol tarafında bulunan çatı katının alınlığı iki kademeli taş silmeyle sonlandırılmıştır. Çatı
alınlığının ortasında iki adet küçük mazgal şeklindeki açıklık ile yuvarlak şekilli taş çıkmalar alınlığı hareketlendirmiştir.

Taşınmazın diğer cepheleri sağır olup, beşik çatısının üzeri sac ve alaturka kiremitle kaplıdır. Mimari yapısı
dikkate alındığında eski bir ticaret yapısı olduğu anlaşılmaktadır. Oldukça kaliteli taş işçiliği ile dikkat çeken taşınmaz
19. yy’da yapılmıştır.