Çarşı Mahallesi Cami Mevkii Dükkân

0
571
carsi-dukkani
carsi-dukkani

Düz bir alanda konumlanan yapı dörtgen plana sahip olup zemin katıyla beraber iki kattan oluşmaktadır.
Taşınmazın doğusunda otel, batısında sokak ve devamında park bulunmaktadır. İşyeri olarak kullanılan taşınmazın
Cami Sokağa bakan batı cephesinin zemin katında büyük boyutlu iki adet metal çerçeve bulunmaktadır. Zemin kattan
birinci kata geçişte kabartma şeklindeki dendanlı taş silme kaliteli işçiliğe sahiptir.

Birinci kattaki taş söveli, ½ oranlı, dört adet pencereler dışında aydınlatma elemanı bulunmamaktadır. Bu katta
pencereler arası ve köşelere yerleştirilen taş plasterler ve çatıya geçişte kullanılan taş silme ve dendanlı taş süsleme
dikkat çekicidir. Birinci kattaki pencerelerden en sağdaki pencerenin üzerinde iki kademeli taş silmeyle alınlık
oluşturulmuştur. Taşınmazın sol tarafında bulunan çatı katının alınlığı iki kademeli taş silmeyle sonlandırılmıştır.

Taşınmazın diğer cepheleri sağır bırakılmıştır. Mimari yapısı dikkate alındığında eski bir ticaret yapısı olduğu
anlaşılmaktadır. Oldukça kaliteli taş işçiliği ile dikkat çeken taşınmaz 19. yy’da yapılmıştır.