Çarşı Mahallesi Çeşmesi

0
522
carsi-mahalle-cesmesi-merkez-ana
carsi-mahalle-cesmesi-merkez-ana

Emniyet Sokak 59 ada, 3 parselde yer alan taşınmazın bahçe duvarının sokağa bakan doğu duvarına ekli
durumdaki çeşme duvar içine oyulmuş durumda sivri kemerli bir yapıya sahiptir.

Kitabesi bulunmayan çeşmenin kemer kısımları düzgün kesme taş ile yapılmış ve sonradan üzeri
sıvanmıştır. Çeşmenin iç kısmı tuğla malzemeyle yapılmış olup, yer yer dökülmeler meydana gelmiştir.
Sağlam olarak günümüze gelmiş olup bakımsız durumdadır.