Çarşı Mahallesi Hamam Sokakta Bulunan Konut

0
667
caresi-hamami
caresi-hamami

Şehir merkezinde eğimli bir arazi üzerinde konumlanan taşınmaz dörtgen planlı olup, zemin ve bodrum katla beraber üç kattan oluşmaktadır. Konutun güneyinde bahçe, kuzeyinde dar bir sokak yer almaktadır. Taşınmazın Çoruh Vadisine bakan doğu cephesinde yapının en özgün mimari öğesi olan yuvarlak kemerli giriş kapısı ile bodrum katına giriş sağlanmaktadır. Taş söveli ahşap kanatlı bu kapı oldukça kaliteli bir işçilikle yapılmıştır. Moloz taş malzeme ile inşa edilen bodrum katı, ahşap kirişle sonlandırılmıştır. Tuğla malzemeyle yapılan zemin kat beden duvarları sıvalıdır. Zemin kat beden duvarına açılan ½ oranlı dikdörtgen formlu, ahşap kasalı iki adet, üçgen çatı alınlığında ise dörtgen formlu iki adet pencere açıklığı mevcuttur. Kat araları ve köşeler ahşap kirişlerle kesilmiştir.

Taşınmaza giriş kuzey cephenin birinci katına taş merdivenlerle ulaşılan kapısından sağlanmaktadır. Bu katta ½ oranlı dikdörtgen formlu ahşap kasalı iki adet pencere açıklığı bulunmaktadır. Taşınmazın bahçeye bakan güney cephesi zemin katında ahşap giriş kapısı yer almaktadır. Giriş kapısının solundaki pencereler ½ oranlı dikdörtgen formlu ahşap kasalıdır. Cephenin birinci katında; cephe yarısına kadar uzanan ahşap balkon çıkma
mevcut olup alttan üç adet payanda ile desteklenmiştir. Balkona açılan kapı ve balkonun solunda yer alan ½ oranlı dikdörtgen formlu, ahşap kasalı iki adet pencere bu katın aydınlatılmasını sağlamaktadır. Batı cephe sağırdır. Kırma çatısının üzeri alaturka kiremit kaplıdır.