Çarşı Mahallesi İnönü Caddesindeki Konut

0
inonu-caddesi-konut
inonu-caddesi-konut

Yapıda kitabe bulunmadığından hangi tarihte yapıldığı kesin değildir. Ancak gösterdiği üslup özelliklerinden dolayı 20. yy’a tarihlendirmek mümkündür.

Eğimli bir alanda konumlandırılan, dörtgen plana sahip taşınmaz, bodrum ve zemin katla beraber üç kattan meydana gelmektedir. Yapının çevresi eğimli olduğu için doğu cephesinde bulunan üç katlı yeni dokulu taşınmaz dışında boş durumdadır. Taşınmaz moloz taş üzerinde yükselen bodrum katı ile beden duvarları sıvalı zemin ve birinci katlardan oluşmaktadır. Bodrum katı muhtemelen ahır olarak kullanılan taşınmazın buraya girişi batıda yer
alan basit şekilde yapılmış ahşap kapı yardımıyla yapılır. Zemin katta yapıya asıl giriş de bu cephededir. Kapının hemen yanında yer alan dörtgen tarzlı büyük boyutlu pencereler dışında birinci katta ½ oranda ahşap kasalı ve giyotin tarzda beş adet pencere açıklığı mevcuttur. Ayrıca bu cephede kat aralarını ahşap kirişler sınırlandırmıştır. Yapının vadiye bakan kuzey cephesinde zemin katında ½ oranda ahşap kasalı ve giyotin tarzda dört adet pencere ile birinci katında aynı tarzda beş adet pencere açıklığı bulunmaktadır. Bu katta da ahşap kat aralarını ahşap kirişler kesmiştir. Yapının doğu cephesinde zemin katında yer alan kapı açıklığının yanında pencere açıklıklarına yer verilmiştir. Moloz taş malzeme ile yapılan güney cephenin beden duvarlarının alınlığında dörtgen tarzda tek bir pencere açıklığına yer verilmiştir. Yapının geniş tutulan saçak altları ahşap, çatısının üzeri ise kiremit ile kaplıdır.