‘Cehennem’e de göz diktiler!

0
745

Dünyanın ikinci büyük kanyonu olan Artvin’deki Cehennem Vadisi’nin ‘doğal sit’ statüsü değiştirildi. Kesin korumayı öngören eski statüsünün değiştirilmesi ile vadiye turistik tesis, baz istasyonu, teleferik, telesiyej yapılabilecek.

Sit alanı, kıyı, orman, mera, zeytinlik demeden tahrip ettiği doğa üzerinden rant aktaran iktidar, Artvin’in Ardanuç ilçesindeki Cehennem Vadisi Kanyonu’na da göz dikti.

Artvin’in Ardanuç ilçesinde bulunan ve Amerika’nın Arizona Eyaleti’ndeki Büyük Kanyon’dan sonra dünyanın ikinci büyük kanyonu olan Cehennem Deresi Vadisi’nin de koruma statüsü değiştirildi. Artvin il merkezinden 34, Ardanuç’tan da 4 kilometre uzaklıktaki yaklaşık bin 68 metrekarelik alana yayılan ve yüksekliği 160-180 metrekare arasında değişen kanyonla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün statü değişikliği kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda doğal sit alanı olan Cehennem Vadisi’nin koruma statüsü bakanlığın 27 Nisan tarihli “Olur”u ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak tescil edildi.

500 metre uzunlundaki 70 metre genişliğindeki ve volkanik kayaların suyla oyulması sonucunda meydana gelen kanyonun statüsü, 2016 yılında sit kavramında yapılan değişikliğe dayanılarak yeniden belirlendi. Birinci, ikinci ve üçüncü derece sit kavramlarının “Kesin korunacak alan”, “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ile “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak değiştirilmesinin etkileri kısa sürede görüldü ve kıyılardakiler başta olmak üzere sit alanlarının niteliği hızla bozuldu.

Turizm ve yerleşim izni
Eski statüsüne göre kesinlikle koruma altında olması gereken ancak değişiklikle “Doğal yapısı değişmemiş veya az değişmiş, modern yaşam ve önemli ölçüde insan faaliyetleri tarafından etkilenmemiş, doğal süreçlerin hâkim olduğu kara, su, deniz alanları” olarak tanımlanan “Nitelikli doğal koruma alanı” kabul edilen vadide şu uygulamaların yapılmasının yolu açıldı:

»Çadırlı kamp alanı, bungalov kurulabilecek ve günübirlik faaliyet gerekçesi ile yapılaşmaya gidilebilecek.

»Bölge ile bütünlük gösteren, korumaya katkı sağlayacak, doğal ve kültürel bakımdan uyumlu düşük yoğunlukta faaliyetler ile turizm ve yerleşimlere izin verilecek.

»Teknik altyapı hizmetleri olan telefon hattı, GSM baz istasyonu, teleferik, telesiyej kurulabilecek.

»Doğal kaynak suyunun isalesine ve jeotermal kaynak suyunun sondaj ve isalesine yönelik uygulamalar hayata geçirilebilecek.

»Ormanların bakımı ve doğal dengenin korunmasını sağlamak gerekçesiyle ilgili kurumdan alınacak teknik rapor doğrultusunda ağaç kesimine izin verilecek.

»Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri doğrultusunda alanın özelliğinden kaynaklanan faaliyetlerin sürdürülebilecek.

Kafeteryalar, sosyal tesisler
İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş, Cehennem Deresi Kanyonu’nda yapılacak uygulamalarla ilgili kısa süre önce yaptığı açıklamada, “Hazırlanan proje sayesinde kanyonda sosyal tesisler, kafeteryalar gibi insanların daha çok zaman geçirebileceği alanlar yapacağız” dedi.

Kanyona bir de cam köprü yapılacağını bildiren Gümüş, “Japonya’dan sonra dünyanın ikinci en uzun cam köprüsünü Cehennem Deresi Kanyonu’na yapacağız. 83 metre uzunluğunda 2,5 metre genişliğinde tamamen camdan yapılacak köprü, bağlantı noktalarına çelik halatlarla monte edilecek” diye konuştu.

Nurcan Gökdemir /BirGün