CHP’nin Hopa adayı Ekmekçi, halkçı demokratik yerel yönetim taahhütnamesini imzaladı

0
553

CHP Hopa Belediye Başkan Adayı Taner Ekmekçi, halkçı demokratik bir yerel yönetim için hazırlanan taahhütnameyi imzaladı.

Hopa’da Halkevleri, ÖDP, CHP ve HDP’nin kurduğu Hopa Yerel Yönetim İnisiyatifi, halkçı demokratik bir yerel yönetim için hazırladığı taahhütnamesini CHP Hopa Belediye Başkan Adayı Taner Ekmekçi ve CHP Hopa İlçe Başkanı Adnan İskender’e imzalattı.

Metinde çağdaş ve aydınlık bir Hopa, demokratik ve halkçı bir yerel yönetim için şu taahhütler yer aldı:

“Çağdaş, aydınlık bir Hopa; halkçı demokratik bir yerel yönetim için…

Adaletsizliğin ve sömürü ilişkilerinin toplumsal yaşamın her alanında egemen kılındığı, yerel yönetimlerin partizan- yandaş unsurlar için rant ve kişisel ikbal kapısına çevrildiği bir dönemde, gücünü Hopa halkından alan ve iradesini sadece Hopa halkına teslim eden, kentimizde yaşayan bütün toplumsal kesimler için eşitlik ve adaleti esas alan halkçı demokratik bir yerel yönetim için bir araya geldik. Kentimizi yönetirken, aşağıdaki temel ilkeler doğrultusunda çalışacağımız hususunda birbirimize ve Hopa halkına söz veriyoruz:

-“Halk için halkla beraber” ilkesinden hareketle, kimlik, siyaset veya parti ayrımı yapmaksızın, her Hopalının kent yönetiminde söz hakkı vardır. Bu hakkın sağlanması için, başkan ve meclis üyelerinin de katılımcısı olacağı yerel yönetim meclisinin oluşturulmasını ve bu meclisin görüş, öneri ve değerlendirmelerinin belediye yönetiminin temel hareket noktası olmasını kabul ediyoruz.

-Belediye meclis üyeleri imzacı değil icracı olmalıdır. Belediye başkanı ve meclis üyelerinin, eşit söz hakkına sahip kolektif bir ekip olduğunu kabul ediyoruz.

– Belediye bütçesi hazırlanırken Hopa halkının demokratik katılımı sağlanmalı, kaynakların kullanımında halkın ve kentin ihtiyaçları belirleyici olmalıdır. Düzenli aralıklarla halka ilan edilen, şeffaf, demokratik ve halkçı bir bütçeyi kabul ediyoruz.

-Kadınların kent yaşamına özgürce katılabilmesi için eşitlik ilkesiyle hareket edilmelidir. Hopalı kadınların belediye yönetiminde kurumsal alanlarının yaratılmasını, toplumsal yaşama eşitlik temelinde dahil olmalarını sağlamak üzere kadınların inisiyatifinde çalışma ve projeler üretilmesini, bu amaç için belediye imkan ve olanaklarının koşulsuz biçimde kullanılabilir olması gerektiğini kabul ediyoruz.

– Yaşlılarımızın, çocuklarımızın ve engelli insanlarımızın haklarının korunmasını, kentsel düzenlemelerin (park, bahçe, sokak vb) bu kesimlerin ihtiyaçlarını esas alan biçimde gerçekleştirmeyi kabul ediyoruz.

– Halkın alım gücünün düştüğü, genç işsizliğinin artarak devam ettiği günümüz koşullarında, üretim ve tüketim kooperatiflerini oluşturmayı, desteklemeyi, özendirmeyi kabul ediyoruz.

-Kültürel sanatsal, sportif üretim ve faaliyetlerin toplumsal gelişimin başlıca kaynaklarından olduğunu biliyoruz. Çağdaş, aydınlık bir Hopa için, bu alanlarda kar amacı gütmeyen, kamusal nitelikli eğitim ve üretim faaliyetlerini organize etmeyi ve mevcut faaliyetleri desteklemeyi kabul ediyoruz.

-Belediye hizmetlerinin, mal ve hizmet alımının, eşitlik ilkesine uygun olarak, rant yaratmadan gerçekleştirilmesini, istihdam politikasında kişisel ilişkilerin değil liyakatın esas olacağını kabul ediyoruz.

-Belediye mülklerinin ve kamusal alanların satılmayacağını kabul ediyoruz

-Çevre kirliliğini engelleyen, doğayı ve canlı yaşamını koruyan bir belediyecilik anlayışıyla hareket edeceğimizi, yeşil alanları yok eden herhangi bir imar değişikliğine onay vermeyeceğimizi kabul ediyoruz.”

kaynak: sendika.org