Çok yönlü insan yetiştirme eğitimi için öğretmen yetiştirme modeli – Hasan Azaklı

0
1561

Hasan Azaklı*

Her yönüyle fonksiyonel insan yetiştirmek için gerekli olan müfredat yapılanması ve okulların bu temelde dizayn edilmesinin yanı sıra çok yönlü insanı yetiştirecek öğretmenlerin de eğitimi büyük önem arz etmektedir.

Üretken, fonksiyonel, birçok alanda yeterliliğe sahip insan yetiştirebilmemiz için bu modeli işe koşacak eğitimcilerin de eğitimi ciddi olarak ele alınıp işe koşulması gerekmektedir.Özellikle Okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerinin eğitiminde yeni yapılanmaya gidilmeli, öğretmen yetiştiren kurumlar yeniden yapılandırılmalıdır.

Öğretmen yetiştiren kurumların eğitim proğramları gerçek yaşama dönük, insanı her yönü işe ele alabilen, onu çok yönlü olarak yetiştirip eğitebilen bir yeterliliğe sahip olmalıdır.Bugün öğretmen yetiştiren kurumlarımız var olan durumlarıyla bu nitelikte insan yetiştirmekten çok uzaktadır. Üniversitelerde öğretmen yetişrilen kurumlardaki akademik kadrolar çok yönlü insan yetiştirme modeline tamamen yabancı bir konumlamada bulunmaktadırlar.

Üniversitelerimizdeki lisans eğitimi vize final ve bütünleme kovalamacası akabinde yaz okulları (ek gelir getirici kaynak) döngüsünde sınavkolik bir eğitim yapılanmasından öteye gidememektedir. Bu durum eğitimde çöküşün ve yıkımın zincirleme bir döngüsünü oluşturmaktadır. Öğretmen yetiştirme politikası yeniden masaya yatırılmalı, tamamen ezberci, skolastik eğitim modelinden vazgeçilmeli, bilimsel, nitelikli, araştırıcı, her yönüyle kendini geliştirici, üretken bir insan yetiştime modeli üzerinde mutlak suretle ciddi olara eğilinmelidir.

Çok yönlü üretken insan yetiştirebilmemiz için bu nitelikte insanı yetiştirecek olan öğretmenlerin eğitimine önem verilmelidir. Bu öğretmenlerin eğitimi için donanımlı bir akademik öğretim programları işe koşulmalıdır. İnsanların duyuşsal, bilişsel, psikomotor alanlarını genişçe ele alan üretken, akademik bir eğitim programı yapılmasına gidilmelidir. Unutulmamalıdır ki nitelikli ve fonksiyonel insan yetiştirmenin en önemli basamağı buna uygun öğretmen yetiştirme ve işe koşma politikasının hayata geçirilmesi oluşturmaktadır.

*Emekli İlköğretim Müfettişi
Eğitimci Yazar