Çok yönlü insan yetiştirme eğitimi için yapılması gerekenler

0
756

Hasan Azaklı

Eğitimde çok yönlü insan yetiştirme çalışmaları organize edilirken bu çalışmalar okul öncesi eğitim temel alınarak yapılandırılmalıdır. Müfredat yapılırken okul öncesi eğitim yaşı dikkate alınarak program şekillendirilmesine gidilmelidir. 3-6 yaş çocuğunun fiziksel, bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimleri dikkate alınarak ayrıca her bireyin farklı yeterlilikleri ile yetenekleri göz önünde bulundurularak müfredat yapılandırılmasına gidilmelidir. Bu sayılan özellikler sadece okul öncesi eğitimde değil, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan çocukların her türlü özellikleri dikkate alınarak müfredatlarda bilimsel bir yapılandırılma içine gidilmelidir.

Okul öncesi eğitimde okul çevre ilişkileri göz önüne alınarak çocukların yaratıcılığını geliştiren yöntem ve teknikler işe koşulmalıdır. Bireyin ilgi duyduğu alanlar ve özellikler ile yatkınlıkları dikkate alınarak çok yönlü insan yetiştirmenin temeli okul öncesinde atılmalıdır. Çocuğa basit aletleri kullandırma, teknolojiyi takip ettirme, okul çevresinde uygulama bahçesi oluşturarak basit tarımsal çalışmaları yapabilme yeterliliği kazandırılmalıdır. Aynı uygulama ilkokul, ortaokul ve liselerde de şekillendirilmelidir. Okul bahçeleri düz beton yapılandırılmasından kurtarılmalı, her okulda genişçe uygulama bahçeleri oluşturulmalı, bu bahçelerde fidan dikme, fidanları aşı yapabilme, sebze ve meyve yetiştirme, turşu, salamura, salça, pekmez vb.gibi tarımsal faaliyetleri yapabilme yönünden eğitim yapılandırılması içine gidilmelidir.

Her okulda atölyeler oluşturulmalı, atölyelerin içinde trikotaj çalışmalarından örücülüğe, kalebodur işlemeciliğinden tesisatçılığa, elektrik hattı döşemeden tesisatçılığa dek akla gelebilecek her türlü mesleğin alt yapısının oluşturulabileceği eğitim etkinliğine yer verilmelidir. Ayrıca okullarda öğrencilerimizin duyuşsal alanını geliştiren sanatsal etkinliklerin icra edileceği mekanlar oluşturulmalı, resim, heykel, grafik, sinema, fotoğrafçılık, müzik, enstrüman çalma, v.b gibi her türlü sanatsal eğitime yer verilmelidir. Bu sayılan edimlerin kazanılabilmesi için eğitim müfredatları yeniden yapılandırılmalı, binişik kuru bilgilerin ezbere dayalı yüklenildiği müfredat içeriği hemen bilimsel bir temelde yenilenmelidir. Halen eğitim sistemimizde yürürlükte olan kof, gerici, ezberci müfredatlar ve dersler toplumsal gerçekçi bir şekilde ele alınıp değiştirilmeli ve bilimsel bir müfredat yapılanmasına gidilmelidir.

Emekli İlköretim Müfettişi
Eğitimci Yazar