Çok Yönlü İnsan Yetiştirme Eğitimi Üzerine – Hasan Azaklı

0
559

Hasan Azaklı

Eğitim toplumsal yaşam döngüsü içerisinde önemli bir yer tutan olgu olarak  karşımıza çıkmaktadır. Toplumsal yaşam içerisinde egemenliği elde tutan iktidarlar eğitimi iktidarlarının kudretine cevaz getirmeyecek şekilde yapılandırma içerisine  girmişlerdir. Feodal toplumlarda eğitim feodal egemenlere tabi olacak insan tipi yetiştirme temelinde şekillendirilmeye çalışılmıştır. Feodalizmden kapitalist topluma geçişte burjuvaziye ve kapitalist egemenlere hizmet edecek eğitim yapılanması içerisine gidilmiştir. Toplumsal gelişim ve toplumsal evrimleşmeye paralel olarak şekillendirilen eğitim sistemlerinin yanı sıra, eğitimde teokratik ve dinsel etkinliklere yer veren müfredatların yoğunlaştırılmasıyla da egemenler dini motifleri de kullanarak insanları kendilerine biat ettirmenin yol ve yöntemlerine başvurmuşlardır. Oysa ki toplumsal gelişmeye ve özgür insan yetiştirmeyi hedefleme, soran, sorgulayan, araştıran, öğrenen, öğreten eğitim yöntemlerini işe koşan bir eğitim yapılanmasını  muktedirler tamamen ötelemişler ve savsaklamışlardır.

Günümüzde teknolojik girişimler, bilimde baş döndürücü ve hızlı buluşlar, arayışlar ve her türlü bilimsel gelişmeler dikkate alındığında, çok yönlü insan yetiştiren eğitim modellerinin şekillendirilip işe koşulması büyük önem arzetmektedir. Peki, nasıl yapılacaktır çok yönlü insan yetiştirme eğitim modeli? Bu soruya doyurucu yanıt verebilmek için öncelikle eğitim müfredatlarının çok yönlü insan yetiştirme temelinde şekillendirilmesi gerekmektedir. Günümüzde çocuklar sadece bir işe dönük bir eğitim yapılanmasıyla yetiştirilmemelidir. İnsan eğitiminde sadece bir işi, mesleği yapacak tarzda eğitim müfredatları şekillendirilmemelidir. Eğitimde çok yönlü işe dönük olarak biçimlendirilecek müfredat düzenlemesi yapılmalıdır. Çocuklarımızı at başı sınav stresi ve boğuntusu içerisinde niteliksiz, bilim dışı müfredatlarla donatılmış bir eğitim yapılanmasından vazgeçilmelidir. Gelişen bilim ve teknolojiye uygun müfredat yapılanmasıyla bir insanın yetenekleri ve tüm yönleri de dikkate alınarak her bireyin çok yönlü olarak gelişebileceği, farklı meslekleri kavrayabileceği eğitim modelleri işe koşulmalıdır. Bunun için toplumsal gelişim, teknolojik seviye, ülkenin sosyo ekonomik yapısı, toplumsal yapı, tarımsal gelişim, çevre, ekolojik durum, kültürel devinim v.b. hususlar çok yönlü ele alınıp sentezlenerek bu temelde eğitim müfredat yapılanmasına gidilmelidir. Kısacası eğitimde çok yönlü insan yetiştirmenin tek ve biricik yolu Politeknik eğitim modelinden geçmektedir.

Emekli İlköretim Müfettişi
Eğitimci Yazar