Dere Mahallesi Yeni Caddede Bulunan Konut

0
526
dere-mahallesi
dere-mahallesi

Dörtgen planlı, bodrum ve zemin katla beraber üç kattan oluşan konutun batısında eğimli boş arazi, kuzeyinde bahçe bulunmaktadır. Yapının doğu cephesinden bodrum kata giriş sağlanmaktadır. Bodrum katın beden duvarları taş ve tuğla malzemeyle inşa edilmiş olup arasına ahşap yatay ve dikey hatıllar yerleştirilmiştir. Bodrum kata giriş kapısı çift ahşap kanatlı olup sağ tarafta ahşap söveli ve kasalı iki adet pencere, sol tarafta bir adet küçük pencere bulunmaktadır. Zemin katta bulunan ve muhtemelen ½ oranlı pencereler sonradan
değiştirilmiş, ahşap kasalı ve kare formlu büyük pencereler yapılmıştır. Birinci katta da değiştirilen pencerelerin yerine iki adet kare formlu büyük pencere yapılmıştır. Taşınmaza giriş; zemin katın kuzey ve güney cephelerinde yer alan kapı açıklıklarıyla sağlanmaktadır. Konutun güney cephesindeki tek kanatlı kapı açıklığının sol tarafında dörtgen formlu büyük pencere bulunmaktadır. Sağ tarafta ahşap tahtalarla kurulan ve üzeri saç kaplı müştemilat
zemin katla sınırlıdır. Aynı cephenin birinci katında farklı ölçeklerde dörtgen formlu pencere açıklığı bulunmaktadır. Taşınmazın kuzey cephesinin zemin katında bulunan ahşap kanatlı kapının sağ tarafında mazgal şeklinde bir küçük pencere ile dörtgen formlu büyük bir pencere, sağ tarafına beton küçük müştemilat mevcuttur. Aynı cephenin birinci katında bulunan iki adet pencere farklı boyutlarda olup ahşap kasalıdır. Konutun batı cephesinde kot farkından dolayı zemin ve bodrum katlar görülememektedir. Bu cephe sağır olup, beden duvarları moloz taş ile inşa edilmiştir. Taşınmazın batı cephesi hariç diğer tüm cephelerde köşeler ve kat aralarına yerleştirilen ahşap kirişler cepheleri hareketlendirmiştir. Kırma çatıya sahip yapının çatısının üzeri sac ile kaplıdır.