Dizdarların Evi

0
520
dizdarlarin-evi-ana
dizdarlarin-evi-ana

Bu yapının kitabesi bulunmamaktadır. Fakat gösterdiği üslup özelliklerinden dolayı 19. yüzyılda yapılmış olabileceği düşünülmektedir.

Bu ev Çarşı Mahallesi, Kenar Sokak No:14’de bulunmaktadır. Bodrum katıyla beraber üç kattan oluşmaktadır. Eve giriş doğu cephedeki giriş kapısından sağlanmaktadır. Kapı ortada bulunması gerekirken bu yapıda kenara alınmıştır. Kapının yanında dört tane pencere bulunur. Batı cephesinin bir bölümü arazinin eğimli olmasından dolayı toprak altında kalmıştır. Zemin katında girişten itibaren bir hol bulunur. Etrafında odalar şekillenmiştir. Holün sonundaki ahşap merdivenle ikinci kata çıkılmaktadır. İkinci katta doğu-batı doğrultusunda uzanan bir hol bulunur. İkinci kat doğuya dört tane pencere ile açılmaktadır. Ayrıca bu cephede tam ortada bir debalkon bulunur. Çatı katında, doğuda ve batıda ikişer tane yuvarlak kemerli pencereler vardır. Bu pencerelerin yanında yuvarlak şekilli havalandırma delikleri yer almaktadır. Tuğla malzemeden inşa edilmiş yapıda yer yer ahşap malzeme de kullanılmıştır. Süsleme açısından oldukça sadedir. Yapının giriş kapısı ahşaptandır ve üzerindeki geometrik bezemeler oyma tekniğinde yapılmıştır.